PÄÄTTYNYT: Mediakasvatus ja monilukutaitojen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 4 op (Syksy 2019)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille.

Mitä ja miten?

Koulutuksen sisältöteemat:

  • Mediakulttuuri:lapsille tuotettu media, lasten tuottama media, medioissa tuotetut lapsuudet.
  • Mediasuhteet: media lasten sosiaalisissa suhteissa, kasvattajan mediasuhde. Esimerkiksi lasten media-aiheisten leikkien havainnointi ja lasten mediasuhteiden ja vertaissuhteiden verkoston hahmottaminen sosiogrammin kautta.
  • Monilukutaito pedagogiikkana: olemassa olevien multimodaalista viestintää hyödyntävien käytänteiden tunnistaminen (esim. kuvitettu päiväohjelma) ja niiden pedagogiikan vahvistaminen, multimodaalisuus lapsen osallisuuden ja itseilmaisun tukena.

Koulutuksessa kolme lähipäivää, jotka sisältävät asiantuntija-alustuksia, keskusteluja ja ryhmätehtäviä. Lähipäivät ovat Oulun yliopistolla. Koulutuksen materiaalit ja osallistujien työssä toteuttamat oppimistehtävät jaetaan Moodle-verkkoympäristössä. Kouluttajina toimivat KT, Lto Pekka Mertala sekä Lto Hennika Tervonen. 

Palautetta edllisestä koulutuksesta:

Uusi vasu toi monilukutaidon käsitteen, joka on keskeinen laaja-alaisen osaamisen alue. Tämän koulutuksen myötä sain itse "paremmin kiinni" monilukutaidon käsitteestä. Uusien menetelmien myötä sain myös uusia ideoita työhöni.

Todella hyvä ja ammattitaitoinen kouluttaja ja hyvä koulutus!