University of Oulu, 2016

KÄYNNISSÄ: Pedagogiset asiakirjat - miten kirjoitan oppilaasta? -online, 5 op

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokkien 1-9 opetushenkilöstölle.

Mitä?

 Tavoitteet:

- ohjata opetushenkilöstöä oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakisääteisten asiakirjojen laatimisessa
- syventää oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvää osaamista uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti
- oppia asettamaan yksilöllisiä, selkeitä, realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita oppimiselle
- tuoda oppilaan ja huoltajan osallisuus sekä oppilaan oma ääni näkyväksi pedagogisissa asiakirjoissa

Koulutuksen aikataulu: 16.9.-22.11.2019
1. verkkoluento: 19.9. klo 15.00-15.45
2. verkkoluento: 31.10. klo 15.00-15.45

Koulutuksen sisältö:
1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
- Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat
- Tuen muodot ja tuen järjestämisen periaatteet

2. Oppilaan ja huoltajan osallisuus pedagogissa prosesseissa
- Oppilaslähtöinen kirjoittaminen
- Tavoitteiden asettaminen
- Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin

3. Sanat identiteetin rakentajina
- Sanat ja identiteetti, kielenkäyttö
- Oppilaan toiminnan kuvaaminen

4. Lapsen oman äänen näkyväksi tekeminen
- Oppilaan vahvuuksien kirjaaminen, pois ongelmakeskeisyydestä
- Lapsen ja nuoren kokonaistilanteen kuvaaminen

Miten?

Koulutus koostuu neljästä teemasta sekä niihin liittyvistä videoalustuksista ja oppimistehtävistä. Koulutuksessa perehdytään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Koulutettavien työskentelyä ohjataan vuorovaikutteisesti verkkoympäristössä pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen liittyvien oppimistehtävien välityksellä.

Koulutus on osa pedagogisten asiakirjojen koulutussarjaa, jossa toteutetaan myös seuraavat koulutukset:
Pedagogiset asiakirjat - Miten kirjoitan esiopetusikäisestä lapsesta? 5 op -online, kevät 2020
Lapsen vasu - Miten kirjoitan lapsesta? 5 op -online, syksy 2020

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH.