KÄYNNISSÄ: Matkalla johtajaksi - perehdytys päiväkodin johtajan työhön, 8 op

Kenelle?

Koulutus suunnattu on päiväkodin johtajan työhön tähtääville varhaiskasvatuksen opettajille ja uransa alkuvaiheessa oleville päiväkodin johtajille.

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia ja osaamista päiväkodin johtajan tehtävissä, vahvistaa johtajuusidentiteettiä sekä antaa valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti.

Mitä ja miten?

Koulutus sisältää 6  lähiopetuspäivää, teemakohtaisia tehtäviä ja webinaareja, työskentelyä verkkoympäristössä sekä omaan johtajuuteen liittyvän kehittämistehtävän. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen AIKOPAn kanssa.

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TEHTÄVÄKENTTÄ

- Arjen johtaminen, henkilöstöjohtaminen
- Johtajan vastuut, velvollisuudet ja osaaminen

Lähipäivä: ti 8.10.  klo 9-15
Kouluttaja: Elina Väisänen, päiväkodin johtaja

HYVINVOINNIN JOHTAMINEN

-Oman ja henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun

Webinaari ke 6.11. klo 14-15.30
Kouluttaja: Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy
Lähipäivä: ke 13.11. klo 9-15
Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi, yliopisto-opettaja

LAINSÄÄDÄNTÖ JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN

- Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö-
- Turvallisuusjohtaminen

Webinaari: ke 22.1.2020 klo 14-15.30
Kouluttaja: Kirsi Alila, OKM
Itsenäinen verkkotyöskentely

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAMINEN

Talous- ja hallintojohtaminen osana yksityistä ja julkista sektoria 

Lähipäivä:  to 13.2. klo 9-15
Kouluttaja: Tiina Antila, päiväkodin johtaja, Ainolan päiväkoti

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Vasu toimintaa ohjaavana asiakirjana
-  yhteisöllisyys ja osallistaminen
-   kehittävän toimintakulttuurin johtaminen

Lähipäivä: ke 18.3.  klo 9-15
Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

Webinaari: ke 11.3. klo 14-15.30
Kouluttaja: Elina Fonsén, Helsingin yliopisto

PÄÄTÖSSEMINAARI

- Oman johtajuuden kulmakivien reflektointi yhteistoiminnallisesti
- Mitä jäi reppuun? Opitun pohdinta

Lähipäivä: ti 21.4. klo 9-15
Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi, yliopisto-opettaja