Ruotsin kertauskurssi perusasteen opettajillle, täydennyskoulutus, Oulu

KÄYNNISSÄ: Repetera svenska! Ruotsin kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille jotka opettavat tai tulevat opettamaan ruotsia alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 1-2. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi kaikille luokanopettajille, alakoulun muiden vieraiden kielten opettajille ja erityisopettajillle. Koulutuksessa käytettävät esimerkit ovat ruotsin kielestä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on kerrata ruotsin kielen perusasioita, kielen keskeisiä rakenteita ja arkipäivän sanastoa. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan ääntämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua ruotsiksi. Luvassa on paljon suullista harjoittelua!

Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää ja itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-ympäristöä ja verkon materiaaleja. Kouluttajana toimii Oulun yliopiston ruotsin kielen yliopisto-opettaja Elisa Risto.

Lähiopetuspäivät Oulun yliopistolla:
la 21.9.2019, klo 10.00–15.30
ke 16.10. 2019, klo 15.00–20.00
ke 6.11.2019, klo 15.00–20.00
la 30.11.2019, klo 10.00–15.30
Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin

Käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, Linnanmaa, Oulun yliopisto

Koulutus on osa varhennetun kielten opetuksen täydennyskoulutussarjaa, jossa järjestetään seuraavat kurssit:
Revise English! Englannin kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op, syksy 2019
Iloa varhennettuun kielen opetukseen, 4op, syksy 2019
Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen –online, 4op, kevät 2020


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH