KÄYNNISSÄ: Tunne oppilaasi. Psykologisia näkökulmia oppilaan elämänkentän ymmärtämiseen, 6 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perus- ja toisen asteen koulutuksen opetus- ja tukihenkilöstölle.

Mitä ja miten?

Koulutuksen tavoitteena on syventää opetus- ja kasvatusalan ammattilaisen taitoja ja valmiuksia eri-ikäisten lasten ja nuorten rakentavassa ja arvostavassa kohtaamisessa. Koulutuksen sisältö on rakennettu tukemaan aikuisen ja oppilaan välistä vuorovaikutusta tavoitteena parempi oppilastuntemus ja sitä kautta ongelmien hallittu ratkaisu ja ennaltaehkäisy. Keskeiset sisällöt:

  • “Miksi lapsi / nuori on hankala?” Oppilaan elämänkentän ymmärtäminen kehityspsykologian kautta
  • Kognitiivinen kehitys
  • Neuropsykologinen kehitys
  • Persoonallisuuden kehitys ja temperamentti
  • Kiintymyssuhteen merkitys
  • Mielenterveyden häiriöt koulunkäynnin kontekstissa
  • Koulu-uupumus, tunnistaminen ja ehkäisy

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena, osallistavana ja ohjattuna valtakunnallisena verkkokoulutuksena. Se sisältää verkkovideopuheenvuoroja sekä muuta verkkomateriaalia, soveltavia tehtäviä sekä yhteistoiminnallista työskentelyä osallistujien kesken.

Koulutuksen opettijana toimivat KM, psykoterapeutti Mira Talala sekä PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) Terhi Mikola.