KÄYNNISSÄ: Verkko-opetus vahvaksi vapaassa sivistystyössä, 8 op

Kenelle?

vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle (ml. rangaistuslaitoksiin opetusta antavat)

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön opettajien verkkopedagogista osaamista, lisätä opettajien valmiuksia, motivaatiota ja rohkeutta ottaa digitaalisia välineitä ja resursseja osaksi opetusta sekä kokeilla uusia työtapoja verkossa.

Mitä ja miten?

Kurssin sisällöt ja aikataulu:

  •  Johdanto: Aikuinen oppijana 28.10 - 17.11.  (3vk)
  •  Verkko-opetuksen mahdollisuudet aikuisten opetuksessa 18.11. - 8.12. (3vk)
  •  Itsenäinen työskentely  9.12.- 6.1.
  •  Aktivoivat työtavat ja välineet verkossa 7. - 26.1. (3vk)
  •  Oman opetuksen kehittäminen 27.1. - 1.3. (5vk)
  •  Palaute 2.- 8.3. (1vk)

Kuoulutus toteutetaan Moodle-ympäristössä ja lisäksi hyödynnetään muita, ilmaisia ja helposti käyttöön otettavia, verkon työkaluja ja palveluja. Koulutus sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä, sovellusten ja verkkotyökalujen kokeiluja sekä osallistujien työhön sidottuja tehtäviä.