University of Oulu, 2016

KÄYNNISSÄ: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen lähtökohtia 2000-luvulla, 3 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.


Mitä ja miten?

 Koulutuksen tavoitteena on:

 •     perehdyttää luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ajankohtaisiin vaatimuksiin,
 •     vahvistaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen opetuksen opettajien ammattitaitoa luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen osalta sekä
 •     kannustaa opettajia keskinäisten verkostojen muodostamiseen ja osaamisen jakamiseen.

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena.  Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Koulutus koostuu jaksoista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan.

Kurssi on itsenäinen osio Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -koulutuksin (15 op) kokonaisuudessa.

Sisällöt:

 •     Mitä tutkimus kertoo luku- ja kirjoitustaitojen tilasta Suomessa
 •     Luku- ja kirjoitustaidon kehittämisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 •     Kielellisen kehityksen neurokognitiivinen perusta
 •     Monilukutaito, multimodaaliset tekstit
 •     Kielitietoisuus opetuksessa
 •     Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
 •     S2 haasteet lukemisen ja kirjoittamisen opetuksessa
 •     Luku- ja kirjoitustaidon arviointi


Koulutuksen rahoittaa opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.