Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutus 2020 (10 op)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus. Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Mitä ja miten?

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden 10 opintopisteen laajuiseen johtamiskoulutukseen kuuluu viisi kahden päivän seminaaria. Jokaiseen seminaariin sisältyy kirjallisia etätehtäviä. Etätehtävät palautetaan Moodle-oppimisympäristöön, jonne myös luentomateriaalit tallennetaan.

Suositeltavaa on, että jokainen aloittaa johtamiskoulutuksen ensimmäisellä seminaarijaksolla (046021J) Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat, jossa käydään läpi koulutuksen tavoitteita ja rakennetta sekä koulutuksen suorittamiseen liittyviä asioita. Koulutettava voi kuitenkin osallistua koulutukseen muilta osin haluamassaan järjestyksessä terveyskeskus-, keskussairaala-, aluesairaala- tai yliopistosairaalajaksoilla sekä muissa terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvilla koulutusjaksoilla. Seminaarijaksot järjestetään toistuvasti vuosittain.

Seminaareissa edellytetään mukana oloa molempina päivinä. Poissaolo voidaan korvata vain suorittamalla sama jakso uudelleen seuraavana vuonna. Jos osallistuja ei voi osallistua seminaariin johon on jo ilmoittautunut, on siitä ilmoitettava täydentävien opintojen keskukseen. Suoritustiedot merkitään weboodiin sen jälkeen kun täydentävien opintojen keskus on toimittanut tiedot lääketieteelliseen tiedekuntaan. Todistus suorituksista annetaan lääketieteellisestä tiedekunnasta pyydettäessä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • tuntee roolinsa ja identiteettinsä lähiesimiehenä
 • tunnistaa organisaationsa toiminnan ja sen johtamisen lähtökohdat
 • ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen perusteet
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä taloushallinnon periaatteet
 • osaa edistää potilasturvallisuutta
 • hallitsee johtamisessa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • oppii verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea omaan johtamiseensa
 • on saanut välineitä oman työnsä hallintaan ja johtamisosaamisen kehittämiseen

Koulutuksen sisältö

I jakso: 046021J Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat
Aika:
16. - 17.1.2020, klo 8.15-15.45
Paikka: Kuntoutuksen luentosali A101, Fysiatrian pkl, B42-sisäänkäynti, Aapistie 7A, Oulun yliopisto
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 1.11.2019 -8.1.2020 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046021J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Koulutuksen tavoitteet ja rakenne, lähiesimiehen rooli ja identiteetti
 • Asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet

II jakso: 046022J Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä
Aika:
19. - 20.3.2020, klo 8.15-15.45
Paikka:  Koronavirus tilanteen takia koulutus toteutetaan etäopetuksena (pääasiassa live webinaareina).
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 10.2. - 11.3.2020 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046022J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/ Jos et ehtinyt ilmoittautua WebOodiin, voit ilmoittautua jaksolle suoraan Kaisa Pihlajalle (kaisa.pihlaja@oulu.fi)

 • Sosiaali- ja terveyslainsäädännön perusteet
 • Mitä johtajan tulee tietää terveydenhuollon digitalisaatiosta
 • HTA, Health Technology Assessment  -  mitä se on?
 • Tiedolla johtaminen ja digitaalisuus johtamisessa

III jakso: 046023J Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen 
Aika: 17. - 18.9.2020, klo 8.15 - 15.45
Paikka: Etäopetus(tarkemmat tiedot tullaan toimittamaan opintojaksolle ilmoittautuneille ennen jakson alkua)
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 10.8.- 9.9.2020 Web Oodiin , josta opintojakso löytyy koodilla 046023J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Työhyvinvointi tuottavuuden tekijänä
 • Itsensä johtamisen näkökulmia
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet ja osaamisen johtaminen

IV jakso046024J Johtamisen vuorovaikutustaidot ja organisaatioviestintä
Aika:
15. – 16.10.2020 klo 8.15 - 15.45
Paikka: Etäopetus (tarkemmat tiedot tullaan toimittamaan opintojaksolle ilmoittautuneille ennen jakson alkua)
ILMOITTAUTUMISET: Ajalla 1.9.-8.10.2020 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046024J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Valmentava johtaminen: yhdessä tekeminen, kehittyminen ja osallistumisen merkitys, Itsetuntemus ja erilaisuus voimavarana, Hyvän vuorovaikutuksen elementit, Haastavat tilanteet, Hyvinvointi työssä /työnilo/palautuminen

V jakso: 046025J Toiminnan ohjaus ja arviointi
Aika:
5. – 6.11.2020 klo 8.15 - 15.45
Paikka:  Kuntoutuksen luentosali A101, Fysiatrian pkl, Aapistie 7A, Oulun yliopisto
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 5.9.-29.10.2020  WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046025J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Prosessijohtamisen perusteet ja toiminnan kehittäminen

 • Potilasturvallisuuden edistäminen
 • Terveystaloustiede

Koulutuksen laajentaminen 30 opintopisteen johtamiskoulutukseksi

Ne, jotka ovat suorittaneet tai ovat aloittaneet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvan 10 opintopisteen laajuisen johtamiskoulutuksen, voivat laajentaa sen 30 opintopisteen lähijohtajakoulutukseksi suorittamalla 20 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Lisätietoja 30 opintopisteen laajuisesta lähijohtajakoulutuksesta.

20 tunnin laajuinen terveydenhuollon hallinto- ja johtamiskoulutus

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen 1.8.2009, voivat suorittaa 20 tunnin laajuisen hallinto- ja johtamiskoulutuksen. Lääketieteellinen tiedekunta ei enää järjestä erillistä 20 tunnin kurssia, vaan koulutus voidaan suorittaa osallistumalla vähintään yhteen kahden päivän seminaariin etätehtävineen oman valinnan mukaan. Ennen 1.9.2009 opintonsa aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa myös joko 10 opintopisteen tai 30 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

Oikeudet muutoksiin pidätetään