Kuvituskuva varhennetun kielen opetuksen verkkokurssille

PÄÄTTYNYT: Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen varhennetussa kielen opetuksessa -online, 4 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työssä oleville luokan- ja aineenopettajille, jotka opettavat tai tulevat opettamaan kieliä alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 1-2. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta koulusta osallistuu useampi opettaja.

Mitä? 

Koulutuksen tavoitteena on
- vahvistaa opettajien tietämystä lapsen kielitaidon kehittymisen vaiheista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
- tukea opettajien kielipedagogisia taitoja
- tarjota työkaluja varhennetun A1-kielen opettamiseen
- perehtyä samanaikaisopettajuuden malleihin.

Miten? 

Koulutus toteutetaan ohjattuna valtakunnallisena verkkokurssina Moodlessa. Koulutuksessa ei ole lähitapaamisia. Opinnot koostuvat verkkovideopuheenvuoroista, erilaisiin materiaaleihin perehtymisestä sekä omaan työhön sovellettavista tehtävistä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan. 

Koulutuksen aikataulu

1. Orientaatioviikko (10.-16.2.2020)

2. Lapsen kielitaidon kehittyminen (17.2.-8.3.2020)
- Aivotutkimuksen näkökulma varhennettuun kielenoppimiseen
- Näkemyksiä tämän päivän kielikasvatuksesta/-pedagogiikasta
- Varhennettu kielen opetus ja samanaikaisopettajuus

3. Kielitaidon kehittymisen tukeminen (9.3.-19.4.2020)
- Kielellinen saavutettavuus: luokan kielimaisemat, erilaiset oppijat
- Osallistuminen ja osallisuus oppimisprosessissa
- Dialoginen näkemys kielestä ja kielen oppimisesta

4. Koonti- ja palauteviikko (20.2.-26.4.2020)

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 02.02.2020.


Koulutus on osa varhennetun kielten opetuksen täydennyskoulutussarjaa, jossa toteutetaan kurssit:
Iloa varhennettuun kielen opetukseen, 4 op, syksy 2019
Repetera svenska! Ruotsin kielen kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op, syksy 2019
Revise English!  Englannin kielen kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op, syksy 2019

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.