University of Oulu, 2016

ILMOITTAUDU: Koulu osallistavana yhteisönä opettajille ja oppilaille 5 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle ja oppilaitosjohdolle.

Mitä ja miten?

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien valmiuksia seuraavilla osa-alueilla:

  • Osallisuuden vahvistaminen kouluyhteisössä
  • Sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys
  • Yksinäisyyden kohtaaminen ja siihen puuttminen
  • Osallisuutta tukeva vuorovaikutus

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena, osallistavana ja ohjattuna valtakunnallisena verkkokoulutuksena. Koulutuksessa tehdään suunnitelma oman kouluyhteisön osallisuuden lisäämiseksi. Koulutuksen teemoja käsitellään asiantuntija webinaareissa, jonka jälkeen osallistujat työstävät niitä soveltavien tehtävien kautta verkkoympäristössä.