KÄYNNISSÄ: Pedagogista hyvinvointia ja elämänhallintaa, 6 op

Kenelle?

Kohderyhmänä on yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) opetuksen opetus- ja tukihenkilöstö.

Mitä ja miten?

Koulutus sisältää kuusi lähipäivää (14.1, 19.2, 12.3, 24.3, 15,4 ja 7.5 klo 9-15), joissa teemoja käsitellään tuoreen teorian, käytännön keskustelujen ja harjoitusten keinoin. Välitehtävissä reflektoidaan itseä, laaditaa suunnitelmia teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa sekä perehdytään tutkimusartikkeleihin ja -kirjallisuuteen. Moodlea käytetään materiaalien ja tehtävien julkaisemiseen, vertais- ja asiantuntijapalautteeseen sekä keskusteluun.

Tavoitteet

Koulutuksessa kehitetään osallistujien teoreettista tietämystä, käytännön valmiuksia ja menetelmäosaamista oppilaiden itsetuntemuksen, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan kehittämisessä sekä kouluyhteisön  pedagogisen hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja ilmapiirin edistämisessä.

Koulutuksen sisällöt

  • Itsetuntemus hyvinvoinnin perustana
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja rakentava kohtaaminen
  • Läsnäolon ja rauhoittumisen taidot arjessa
  • Mentalisaation eli mielentämiskyvyn vahvistaminen
  • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja asennoituminen
  • Vahvuudet ja voimavarat käyttöön
  • Itsensä johtamisella elämänhallintaa
  • Resilisenssistä taitoa kohdata muutoksia.

Kouluttajina toimii Maria Laiho, Minna Vuolukka ja Ulla Pakanen-Wallin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Tervaväylän koululta.

Koulutuksen rahoittaa OPH.