University of Oulu, 2017

ILMOITTAUDU: Erilliset aineenpettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Aineenopettajan pedagogiset opinnot on yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n tarkoittamat opettajankoulutuksen opinnot.

Opinnot koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista, ainedidaktiikan opinnoista sekä harjoittelusta. Harjoittelu suoritetaan Oulun Normaalikoulussa.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta, valintaperusteet ja hakulomake löytyvät Opintopolku.fi palvelusta, ks Erilliset aineenpettajan pedagogiset opinnot, 60 op

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.66091050907