ProKuntoutus -monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 30 op

Opintokokonaisuus tuottaa eri kuntoutuksen alojen tieteellistä, näyttöön perustuvaa asiantuntijaosaamista. Opintokokonaisuuden aikana opiskelija pääsee rakentamaan osaamistaan omien osaamistarpeidensa mukaisesti yhteisöllisessä, monialaisessa ja monitieteisessä verkkoympäristössä. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä kolmen korkeakoulun kanssa (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto), ja suunnittelussa on huomioitu työelämäläheisyys.

 

Osaamistavoitteet vastaavat nykyisiin ja tuleviin kuntoutuksen kehittämisen haasteisiin. Joustavien ja monipuolisten opetusmenetelmien johdosta opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. ProKuntoutus-opinnot on suunnattu vähintään ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopiston kanditason suorittaneille kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa kuntoutusalan osaamistaan. Opinnot ovat ylemmän korkeakoulutason opintoja (EQF7) ja ne on mahdollista AHOToida (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) ylempään tai alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin osana tutkintoa. AHOT-prosessista ja hyväksymisestä tutkinnon osaksi vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen tarjoava korkeakoulu.

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet ja sisällöt on eritelty tarkemmin opintojaksokohtaisissa osaamistavoitteissa.

 

Opintojen sisältö

1. Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op

2. Käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen merkityksellisyys kuntoutuksessa 5 op

3. Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit 5 op

4. Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op

5. Työelämäläheinen kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen 10 op

 

Lisätietoa opintokokonaisuuden sisällöistä:

Heikki Kivistö, Jyväskylän yliopisto

heikki.k.kivisto@jyu.fi

 

Heidi Ruotsalainen, Oulun ammattikorkeakoulu

heidi.ruotsalainen@oamk.fi

 

Kaisa-Mari Saarela, Oulun yliopisto

kaisa-mari.saarela@oulu.fi

 

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalta Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä (esimerkiksi AMK tai kandidaatin tutkinto). Erityistapauksessa koulutukseen voidaan valita opistoasteen tutkinnon suorittaneita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia. Hankevaiheessa koulutukseen ei oteta mukaan tutkinto-opiskelijoita.

 

Valinnassa vaikuttavat tekijät, jotka pisteytetään

Osoittamasi motivaatio pyydetään kuvaamaan motivaatiokirjeellä (maksimissaan 20 pistettä). Työkokemus kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalta (maksimissaan 5 pistettä).

 

Hakemukseen liitettävä CV ja motivaatiokirje. Tallenna molemmat liitteet pdf-tiedostoiksi ja liitä hakemukseen.

 

1. CV (maksimissaan 2 sivua)

2. Motivaatiokirje (maksimissaan 3 sivua), jossa kuvaat seuraavia asioita:

a) Miksi haet tähän koulutukseen?

b) Miten tämä koulutus laajentaa osaamistasi ja tukee ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?

c) Kuvaile kehittämisen haasteita, joita kuntoutuksen alalla olet tunnistanut.

d) Kuvaile, millaisia opiskeluvalmiuksia sinulla on sekä mahdollisuuksia ja riskejä, joita voi tulla työelämän, vapaa-ajan ja opiskelun yhteensovittamisessa.

 

Mikäli tulet valituksi, sinun on toimitettava oikeaksi todistetut todistusjäljennökset

a) tutkintotodistuksista

b) työtodistuksista

 

Mikäli kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti motivaatiokirjeen ja CV:n perusteella. Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, vapautuneita paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille. Koulutukseen voidaan järjestää uusintahaku, mikäli soveltuvia hakijoita ei ole riittävästi.

 

HAKU PROKUNTOUTUKSEEN ON PÄÄTTYNYT 31.5.2019.

Kiitos kaikille hakijoille!

Viikolla 25 (viimeistään 20.6.2019) tulee tieto, onko tullut hyväksytyksi tai valituksi varasijalle.