University of Oulu, 2019

Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 87 op 2021-2024 OULU

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykodynaaminen aikuisten hoitoon suuntautuva psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eri tasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena tulee olla soveltuva ylempi yliopistotutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja.

Valintakriteerit: Oulun yliopiston valintakriteerit löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Huom. Hakuaikaa on jatkettu 31.1.2021 asti. Kaikkiin 30.9.2020 mennessä hakeneisiin ollaan yhteydessä. Koulutuksen aloitusajankohtaa on siirretty ja uusi toteutusaika on syyskuu 2021 - kesäkuu 2025.

Miten

Koulutuksen laajuus on 87 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, työnohjausta, oma psykoterapia, asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa. Lisätietoja koulutuksesta löydät koulutusesitteestä: Koulutusesite.

Ennen hakemuksen täyttämistä

Tutustu huolellisesti Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaan valintakriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä. 

Täytä hakulomake huolellisesti. Huom. avaa työtehtävien sisältö erityisesti tilanteissa, joissa työtä ei ole suoritettu mielenterveysyksikössä (psykiatrinen osastotyö tai - avohoito, psykologin vastaanotto tms.). Arvioi tällöin myös prosentuaalisesti kuinka paljon työsi on sisältänyt mielenterveystyötä. 

Liitteet:
Pakolliset liitteet ovat: CV (huom. max 2 sivua) ja oma elämänkertakuvaus (max 3 sivua), jossa kuvaat elämänkaaresi tärkeimmät tapahtumat ja mikä on saanut sinut hakeutumaan psykoterapeuttikoulutukseen. Älä ylitä sivujen enimmäismäärää. Nimeä liitteet Sukunimi Etunimi CV/omaelämäkerta. Varmistathan, että nimesi on liitteiden jokaisella sivulla. Huom. mitään ylimääräisiä liitteitä ei tule liittää hakemukseen.