Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena. Valtionneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010 määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää suoritetun koulutuksen jälkeen hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lisätietoa psykoterapeuttikoulutuksista Oulun yliopistossa löydät  hakuoppaasta.

Ota meihin yhteyttä!

Koulutusten yhteyshenkilö
6.6.2018

Kristiina Simojoki

P. 029 448 7339

kristiina.simojoki@oulu.fi

Tiedustelut ja yhteydenotot

Täydennyskoulutus
Kristiina Simojoki
koulutussuunnittelija
kristiina.simojoki@oulu.fi
p. 0294 487339
- markkinointi, tiedustelut koulutuksista, opiskelijavalinta, koulutuksiin hakeutuminen, kouluttajien ja opiskelijoiden yhteyshenkilö

Lääketieteellinen tiedekunta
Päivi Lindholm
paivi.lindholm@oulu.fi
lastenpsykiatri, yliopisto-opettaja, lääketieteellisen tiedekunnan psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö
- opiskelijavalinta, uusien koulutusohjelmien hyväksyminen, laadun hallinta

Marjo Tourula
johtava koulutusasiantuntija
marjo.tourula@oulu.fi
- todistusten myöntämiseen liittyvät asiat