Ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 47 op 2020-2022 OULU/HELSINKI

Mitä

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti, opiskelija saa todistuksen ratkaisukeskeisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suorittamisesta.

Koulutuksen jälkeen opiskelijat osaavat toimia ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajina, työnohjaajina ja koulutuspsykoterapeutteina. Koulutus perustuu konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen. Oppimisessa käytetään kokemuksellisia, reflektoivia ja dialogisia menetelmiä.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana.
Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja.

Lisäksi koulutukseen hakeutuvilta edellytetään, että heillä Valviran myöntämä ratkaisukeskeisen tai voimavarakeskeisen psykoterapeutin nimikesuoja. Kokemus psykoterapiatyöstä,työnohjauksesta ja psykososiaalisesta kouluttamisesta katsotaan eduksi. Tarkemmat tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja henkilökohtaisen teemahaastattelun perusteella.

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) sekä opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa ja Helsingissä. 
Koulutusohjelma toteutetaan kahdessa työnohjausryhmässä, josta yksi kokoontuu Oulussa ja toinen Helsingissä. Teoriaopetus on yhteinen. Osa opetuksesta on Oulussa ja osa Helsingissä ja osa välitetään verkkoyhteydellä vuorollaan Oulusta tai Helsingistä toiselle paikkakunnalle niin, että matkustamista toiselle paikkakunnalle tulee yksi jakso lukukaudessa. Koulutus alkaa  syksyllä 2020.  Lisätietoja koulutuksesta löydät koulutusesitteestä: Koulutusesite.

Ajankohtaista

Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2020 saakka.
Haastattelut keväältä 2020 on peruttu ja siirretty toteutettavaksi  Oulussa ja Helsingissä elokuussa 2020. Ilmoitamme myöhemmin tarkemmat päivät. Aikaisemmin jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa.

Koulutuksen alustava aikataulu

Syksyn 2020 koulutuspäivät: (17.8., 18.8. ja 19.8.) , 1.10., 2.10., 12.11., 13.11., 14.12. ja 15.12.
Kevään 2021 koulutuspäivät: 28.1., 29.1., 11.3., 12.3., 20.5., 21.5. ja 12.4., 13.4.
Syksyn 2021 koulutuspäivät: 30.8., 31.8., 30.9., 1.9., 28.10., 29.10., 29.11., 30.11.
Kevään 2022 koulutuspäivät: 24.1., 25.1., 10.3., 11.3.  11.5., 12.5., 13.5.