Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 70 op 2016-2019 TURKU

Mitä

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen psykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat kehittävät valmiuksiaan toimia ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttävänä terapeuttina kaikenikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueita ovat mm. mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä lasten ja nuorten tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa.

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelijalle myönnetään hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutus antaa yksilöterapeutin pätevyyden.

Koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen kuuluu lähiopetusta (teoria- ja menetelmäopetus, työnohjaus ja koulutusterapia) sekä itsenäistä työskentelyä (perehtyminen kirjallisuuteen, pienryhmätyöskentely, kirjallisia tehtäviä ja opinnäytetyö). Lähiopetusta järjestetään Turussa. Kolme seminaaria ohjelman aikana pidetään Oulussa. Ohjelmaan kuuluvat lisäksi kaksi kahden päivän internaattijaksoa sopivassa paikassa Turun seudulla.

Kenelle

Koulutusohjelma on työn ohella suoritettava täydennyskoulutus ammattilaisille. Edellytys psykoterapeuttikoulutukseen hakemiselle ovat soveltuva pohjakoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa asiakastyössä valmistumisen jälkeen. Tiedot hyväksytyistä pohjakoulutuksista ja Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutusta koskevista säännöistä löytyvät täältä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Henkilökohtaisen soveltuvuuden lisäksi hakijoilta edellytetään mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.