TULOSSA: Työyhteisösovittelijakoulutus -online, 10 op (2021)

Ratkaisemattomat ristiriidat työpaikalla ovat aika- ja energiasyöppöjä. Pahimmillaan ne myrkyttävät koko työyhteisön ilmapiiriä. Tarvitaan keino tarttua ihmisten välisiin konflikteihin rohkeasti ja rakentavasti. Työyhteisösovittelu tarjoaa toimivan menettelytavan silloin, kun osapuolet eivät ole yksin onnistuneet ratkaisemaan heidän välistään ristiriitaa. Työyhteisösovittelijan avulla päästään ulos hankalasta tilanteesta ja samalla työyhteisön sosiaalinen pääoma kasvaa. Työyhteisösovittelijakoulutuksessa perehdytään sovittelun perusteisiin ja kehitetään käytännön sovittelijan taitoja.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus soveltuu työnohjaajille, kehittäjille, luottamustehtävissä toimiville, esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille ym. 

Sovittelutyöstä kiinnostumisen ohella sovittelijalle on eduksi

     - halu kehittää itseä, viestintätaitoja ja sovittelevaa ilmapiiriä,

     - ihmiskeskeisyys, tasapainoisuus, ratkaisukeskeisyys, maalaisjärki, sosiaalinen pelisilmä, tunneäly ja intuitiivisuus sekä

     - monipuolinen kokemus eri työyhteisöistä.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö:

     - Johdanto työyhteisösovitteluun

     - Työyhteisösovittelun käytänteet

     - Sovittelijan taito- ja työkalupakki

     - Työyhteisösovittelun sovellukset

 

Koulutuksen toteutus

Koulutustoteutus sisältää:

     - verkkoluentoja ja -webinaareja,

     - koulutuksen teemoihin liittyvää verkkomateriaalia ja -tehtäviä,

     - pienryhmätyöskentelyä,

     - sovitteluharjoittelun (vähintään yhden sovittelua vaativan konfliktitilanteen käsittely omalla työpaikalla tai muussa organisaatiossa) ja

     -  4 x 2 h harjoittelun ohjausta verkossa.

 

Mikäli koulutukseen ilmoittautuu riittävä määrä osallistujia, koulutus käynnistetään alkuvuodesta 2021.  Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa lähiaikoina.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.