KÄYNNISSÄ: Tunnetaidoista hyvinvointia ja tukea oppimiseen, 5 op

Kenelle?

Kohderyhmänä on yleissivistävän (ml. varhaiskasvatus) opetuksen opetus- ja tukihenkilöstö.

Mitä ja miten?

Koulutus sisältää viisi lähipäivää (20.8, 11.9, 7.10, 12.11 ja 11.12, klo 9-15) ja soveltavia tehtäviä.  Teemoja tarkastellaan lähipäivissä teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Päiviin sisältyy työhön sovellettavia ennakko- ja jälkitehtäviä, joihin osallistetaan oppilaita ja kollegoita. Moodlea käytetään materiaalien ja tehtävien julkaisemiseen, vertais- ja asiantuntijapalautteeseen sekä keskusteluun.

Tavoitteet

Koulutuksessa lisätään osallistujien tietämystä tunteiden psykologiasta ja vaikutuksesta motivaatioon ja oppimiseen. Osallistujat saavat välineita tunne- ja hyvinvointitaitojen opettamiseen.

Koulutuksen sisällöt

1. Tunteiden psykologia

 • Tunteiden teoreettinen tausta ja tunnistaminen
 • Tietoisuustaidot
 • Tunteet ja itsesäätely

2. Tunnetaitojen opetus osana arjen koulutyötä

 • Oppilaiden tunnetietoisuuden ja -taitojen lisäämisen menetelmiä ja tapoja
 • Oppilaiden mielen aktivoimis- ja motivointikeinoja
 • Rauhoittumis- ja stressinsäätelykeinoja
 • Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen rakentavasti
 • Tunneitaitojen käsittely mokeissa

3. Tunteiden vaikutus motivaatioon ja oppimiseen

 • Tutkimustietoa
 • Oppimista edistävien tunteiden vahvistaminen
 • Vahvuuspedagogiikka oppimisen tukena

Kouluttajana toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän ohjaava opettaja Maria Laiho (KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja)

Koulutuksen rahoittaa OPH.