KÄYNNISSÄ: Ratkaisukeskeinen työnohjaaja-valmentaja, 70 op (2019-2021)

Mitä?

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja välineitä toimia erilaisissa yksilöä ja työyhteisöä tukevissa rooleissa organisaatiossa – työnohjaajana, valmentajana ja kehittäjänä - ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa, jossa keskitytään ratkaisun rakentamiseen asiakkaiden kanssa heidän toiveita ja voimavaroja hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on yksi nopeimmin kasvavia trendejä kehittämisen kentällä maailmanlaajuisesti. Se soveltuu erinomaisesti työelämän tarpeisiin sen myönteisyyden, tavoitteellisuuden ja pragmaattisuuden ansiosta.

Koulutusohjelma antaa työnohjaajan pätevyyden.

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu ohjaus- ja kehittämistehtävistä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan pitkäjänteisesti moniammatillisessa ryhmässä. Alan tehtävissä jo toimiville koulutusohjelma tarjoaa uuden tehokkaan lähestymistavan ja mahdollisuuden saada ohjausta ajankohtaisiin ammatillisiin haasteisiin. Ohjelma antaa hyvät eväät myös johtotehtävissä toimiville.

Miten?

Ohjelma sisältää lähiopetusta (30 pv), vertaisryhmätyöskentelyä, omia harjoitustöitä  ryhmien ja yksilöiden kanssa sekä niihin liittyvää ryhmätyönohjausta. Lisäksi opiskelijat  perehtyvät alan kirjallisuuteen, laativat työstään erilaisia kirjoitelmia ja reflektoivat omaa kehittymistään oppimispäiväkirjan muodossa. Opinnäytetyö koulutuksen loppuvaiheessa antaa mahdollisuuden syventää tietämystä/osaamista itse valitusta aiheesta. Jokainen opiskelija käy myös läpi omaa yksilötyönohjausta ratkaisukeskeiseltä toimijalta.

Pääkouluttajina toimivat sosiaalipsykologi/YTM, esimiesten ja johdon työnohjaaja, työyhteisövalmentaja ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Sari Ridell ja työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja  ja Mindfulness ryhmäohjaaja Terhi Mets. Ohjelman toteutukseen osallistuvat pääkouluttajien ohella muita keskeisiä alan asiantuntijoita Suomesta - katso tarkemmin esitteestä.

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella 31.12.2018 mennessä. Ryhmähaastattelut pidetään tammikuussa 2019. Koulutus käynnistyy aloitusjaksolla helmikuussa 2019 mikäli riittävä määrä hakijoita sitoutuu koulutukseen.

Kevään 2019 koulutuspäivät: 4.-5.2; 14.-15.3; 25.-26.4; 27.-28.5 klo 9-16.

Lisätietoa ja tiedustelut

Satu Soila (koulutussuunnittelija), satu.soila@oulu.fi, p. 0294 487360

Sari Ridell (kouluttaja), sari.ridell@sydanlanka.com, p. 044 29 76 406
Terhi Mets (kouluttaja),  terhi.mets@gmail.com, p. 050 3236 073