Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä mukana selvittämässä arktisten alueiden turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla arktisilla ja antarktisilla alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille säädetään muita alueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä merenkulun riskien pienentämiseksi. Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2017 ja koodiin liittyvät miehistön pätevyys- ja koulutusvaatimukset todennäköisesti 1.7.2018.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä selvitti Polaarikoodin toimeenpanoon liittyviä erityiskysymyksiä. Lue lisää: http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-polaarikoodi-mahdollisuus-suomen-arktiselle-osaamiselle

Last updated: 27.6.2016