Oulun yliopistossa koulutetaan rakennustekniikan diplomi-insinöörejä syksystä 2018 lähtien

Oulun yliopisto on saanut takaisin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 1996 päättynyt rakennusalan DI-koulutus aloitetaan uudelleen syksyllä 2018.

Uusi koulutusvastuu toteutetaan sopimuskaudelle 2017–2020 sovittujen tutkintotavoitteiden puitteissa ja koulutuksen järjestämisessä hyödynnetään tiivistyvää yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen, erityisesti Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä avaa mahdollisuuksia Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteisille opintopoluille.

Koulutusvastuun myötä Oulun yliopisto tavoittelee vuosittain 60:ta rakennustekniikan diplomi-insinööritutkintoa. Tutkinto-ohjelmien sisällön suunnittelutyössä käytetään hyväksi alan uusinta tutkimustietoa.

Muutoksen myötä diplomi-insinöörikoulutusta rakennusalalla tarjoavat Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Linkit yliopiston pääsivulla olevaan uutiseen ja sanomalehti Kalevan julkaisemaan artikkeliin.

Last updated: 25.1.2017