etusivulle
teknoverstasetusivulle yhteistyokumppanit yhteystiedot
tutkimus linkit Media
 

 

Arkipäivän sovelluksia:

Pakkasella on ikävä hakea Akua turhaan laatikolta, nyt valo tuvassa ilmoittaa milloin Aku on laatikossa“.

- Erään oppilaan toteuttama kalvokytkinsovellus-

postilaatikko

Tuntemani menestyneet keksijät tunnistavat ongelmia erittäin helposti. He havaitsevat elämän pieniä puutteita tai vaikeuksia, joihin heidän tuntemaansa teknologiaa voi soveltaa.
- Adams 1995-

 

Teknologiakasvatus

Termi teknologia koostuu kreikankieleen pohjautuvasta kahdesta sanasta techne (taito) ja logos (tieto, ajattelu). Teknologia sisältää siis sekä taitoa että ajattelua ja tietoa. Teknologia ilmenee ympärillemme rakennettuna maailmana. Olemme rakentaneet sen tarpeitamme vastaavaksi: teknologian avulla olemme tehneet elämämme mm. helpommaksi, terveellisemmäksi, turvallisemmaksi ja kovissa luonnonoloissa yleensä mahdolliseksi. Teknologia on myös merkittävä osa kulttuuriamme.

Rakennettu ympäristö ei ole syntynyt pelkästään taidon varassa, vaan siihen on tarvittu myös paljon tietoa ja ajattelua sekä ongelmanratkaisua. Teknologiakasvatuksen pedagogiikalla on runsaasti yhtymäkohtia muotoilu-, luovuus- ja innovaatiokasvatuksen, yrittäjyyskasvatuksen ja erityiskasvatuksen suuntaan.

Innovaatio- ja teknologiakasvatusta käytännössä!

Teknologiakasvatuksen keskus TEKNOKAS edistää rakennetun ympäristömme ymmärtämistä ja arvostamista, sekä kannustaa ihmisiä luovuuteen sen edelleen kehittämiseksi. Teknokkaassa vastataan tarpeeseen varmistaa ja kohottaa Suomen innovaatio- ja osaamispotentiaalia. Keskeinen toimintamuoto on kehittää ja levittää yleissivistävän teknologiakasvatuksen sisältöjä, menetelmiä, opetusmateriaaleja ja
-välineitä mm. opettajien täydennyskoulutuksen kautta.

Teknokkaan sisältöalueita ovat: rakenteet, mekanismit & koneet, sähkö & elektroniikka, automaatio & robotiikka, kemia sekä energian tuottamiseen, varastoimiseen ja käyttämiseen liittyvät perusasiat. Koska teknologia kehittyy usein innovaatioiden kautta, myös ongelmien havaitsemis- ja ratkaisutaitojen kehittäminen sekä luovuuteen kannustaminen ovat tärkeitä teknologiakasvatuksen päämääriä. Innovaatio- ja teknologiakasvatus kuuluu perussivistykseen!

Tärkeä toimintamuoto on myös suomalaisten pk-yritysten innovaatiopotentiaalin edistäminen järjestämällä yritysten henkilöstölle heidän innovaatioprosessejaan virkistävää toimintaa. Innovatiivisuuteen ja luovuuteen kannustavat opetusmateriaalit räätälöidään yritysten tarpeisiin tapauskohtaisesti.

Teknokas on osa Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin toimintaa. Sen taustalla on Kerttu Saalasti Säätiö. Teknokas tekee yhteistyötä tiede- ja teknologiakasvatuksen muiden toimijoiden kanssa; mm. Opetushallitus, Designmuseo, Tekniikan museo, Heureka, Tietomaa jne. Kansainvälisiä yhteyksiä edustavat mm. Greenwichin yliopisto Englannista, Millersvillen yliopisto Yhdysvalloista ja Griffithin yliopisto Australiasta.
Teknokas toteuttaa yliopistojen 'kolmatta tehtävää' yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta valtakunnallisella tasolla.


 


 

Lisätietoa:

Teknologiakasvatus.pdf

 

Linkit:

Yrittäjyyskasvatus

Erityiskasvatus

Muotoilukasvatus

 
OEI Oulun yliopisto
teknoverstas yhteistyokumppanit yhteystiedot etusivulle