Kokeilut ja kehitysprojektit

Kokeilemme erilaisia tapoja toimia yliopistokontekstissa. Kokeilujen tarkoituksena on tuottaa yliopistoyhteisölle hyväksi havaittuja ja kohderyhmää varten kehitettyjä toimintamalleja ja konsepteja, jotka voidaan ottaa käyttöön laajemmin. Mikäli törmäät johonkin erikoiseen Telluksessa, saatat olla kohdeyleisönä jollekin uudelle kokeilulle. Kehitämme toimintamalleja neljän eri teeman ympärillä, jotka ovat kansainväliset suhteet, yrittäjyyskasvatus, tutkimusyhteistyö ja työelämä.

9.7.2018

Kansainväliset suhteet

Tuomme näkyville yliopiston kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja juhlistamme yliopistoyhteisön kulttuurien kirjoa.
9.7.2018

Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjyyskasvatus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja rakentaa itselleen paras mahdollinen tulevaisuus.
9.7.2018

Monialainen tutkimusyhteistyö: Rapid Research Radicals 

Rapid Research Radicals on konsepti, jonka tarkoituksena on tuoda esille Oulun yliopistossa tehtävää huippututkimusta ja luoda samalla pohjaa monitieteellisemmälle tutkimukselle.
9.7.2018

Työelämäpalvelut

Ura- ja työelämäpalvelut yhdessä paikassa.
6.8.2018

Polar Bear Pitching

Mikä on pelottavin lava, jolla olet esiintynyt? Polar Bear Pitching tarjoaa tähän helpon vastauksen: Avanto Itämeressä. Polar Bear Pitching on poikkeuksellinen startup-tapahtuma, mutta ennen kaikkea se on pohjoisen sisun näyttämö koko maailmalle.