Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen yrittäjyystoiminta vakiinnutetaan

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen yrittäjyystoiminta vakiinnutetaan osaksi korkeakoulujen perustoimintaa. Korkeakoulujen yhteisen yrittäjyyskeskuksen Business Kitchenin toiminnasta syntyneet palvelut ja yrittäjyyskoulutus jatkavat, mutta erillisestä Business Kitchenin brändistä luovutaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Helmikuussa 2020 toimintansa käynnistävä BusinessAsema tarjoaa jatkossa toimijoille kohtaamispaikan Oulun keskustassa. 

Business Kitchenin päättymisen taustalla on korkeakoulujen ja Oulun alueen yritysten kehittyvät tarpeet sekä alueen eri toimijoiden yhteinen tahto ottaa entistä laajempaa vastuuta alueen yrittäjyyden kehittämisestä. 

Korkeakoulujen yrittäjyyskoulutus on järjestetty osaksi perusopetusta, jolloin yrittäjyysmahdollisuudet tulevat entistä suuremman opiskelijajoukon tietoisuuteen. 

–Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskoulutus ovat yliopistolle keskeisiä toimintoja. Business Kitchenin toiminnasta on syntynyt paljon hyviä koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat osana opetustarjontaa molemmissa korkeakouluissa. Vaikka erillisestä brändistä luovutaan, toiminta jatkuu ja on luonnollista, että konseptit ja toteutustavat muuttuvat johtaja Johanna Bluemink Oulun yliopistosta toteaa. 

–  Business Kitchen toiminnassa on syntynyt merkittäviä kokonaisuuksia, joita ovat muun muassa Avanto yrityshautomo, Yrittäjyyden sivuaine, Terwa-akatemia yrittäjyyskoulutus, Kickstart -liikeideakilpailu sekä sOulutions-tapahtuma. Nämä toiminnot ovat tärkeä osa korkeakoulujen yrittäjyystoimintaa sekä työelämäyhteistyötä, kehittämispäällikkö Jouko Isokangas Oulun ammattikorkeakoulusta lisää. 

Työelämän, yrittäjien ja opiskelijoiden yhteiseksi kohtaamispaikaksi syntyy Tellus Linnanmaan ja Kontinkankaan lisäksi myös Hallituskadulle rakentuva BusinessAsema, joka käynnistää toimintansa helmikuussa 2020. BusinessAsema on avoin, yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistävä kohtaamispaikka sekä alusta yhteistyölle ja innovoinnille. Tilat mahdollistavat mm. erilaisten tapahtumien järjestämisen sekä digitaaliset kokeilut ja koulutukset.

– BusinessAsema on matalan kynnyksen kanava yrityksille, työnhakijoille sekä opiskelijoille yrittäjyyden ja työnhaun teemoissa. BusinessAsema toimii helposti lähestyttävänä alustana elinkeinoelämän palveluihin sekä tarjoaa uuden yhteisöllisen kohtaamispaikan eri osapuolille. Haluamme kutsua kaikki alueen toimijat mukaan kehittämään toimintaa, palvelupäällikkö Jarmo Lauronen BusinessOulusta kertoo. 

BusinessAseman ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämisen ensimmäisinä askelina on muun muassa yrittäjyystoimintojen viestintäkanavien yhdistäminen. Tavoitteena on helpottaa yrittäjyyden kehittymistä Pohjois-Pohjanmaan alueelle. 

 

Korkeakoulujen yritys- ja innovaatiopalvelut keskittyvät jatkossa korkeakoulujen yhteiseen University Innovation Centreen, joka tarjoaa molempien korkeakoulujen palvelut elinkeinoelämän käyttöön yhden kanavan kautta. 

 

Lisätietoja: 

Oulun ammattikorkeakoulu: Jouko Isokangas, kehittämispäällikkö, jouko.isokangas@oamk.fi 

Oulun yliopisto: Johanna Bluemink, johtaja, johanna.bluemink@oulu.fi

BusinessOulu: Jarmo Lauronen, palvelupäällikkö, jarmo.lauronen@businessoulu.com

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019