Brown Bag: Energiateollisuudessa kaikki muuttuu ja se muuttaa myös yhteiskuntaa

Energiateollisuudella on edessään suuria muutoksia. Paljon on jo tehty Pariisin ilmastosopimuksen päästötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta olemme silti vasta alussa. 29.4. järjestetyssä Brown Bagissa puhuttiin energiasta ja sen murroksesta.

Energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori Eva Pongracz aloitti seminaarin kertomalla energiantuotannon muutoksesta. Hänen mukaansa hiilineutraalisuus ja hiilettömyyteen pyrkiminen ovat tulevaisuuden energiantuotannon avainasioita. Energiaa tulee tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä ja vähentää hiili-intensiteettiä. Tällä pyritään pysäyttämään ilmastonmuutos vuoteen 2050 mennessä. Se onnistuu kehittämällä kestävää energiateollisuutta.

Tällä hetkellä tavoitteiden saavuttamisen kannalta näyttää hyvältä. Pariisin ilmastosopimuksessa päätetty 20 prosentin päästövähennystavoite on pääosin saavutettu. Kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi on vielä tehtävä töitä, että tavoitteet saavutetaan. Vuoden 2030 tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä huomattavasti töitä ja uusia investointeja.

Tällä hetkellä suurin tavoite on vähentää energian kokonaiskulutusta ja tuottaa tarvittava energia uudistuvilla energianlähteillä. Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävään energiantuotantoon siirtyminen kannattaa myös taloudellisesti. Siirtyminen uudistuviin energianlähteisiin voi globaalisti säästää jopa seitsemän kertaa sen määrän rahaa, mikä siihen investoidaan. Tuotto-odotus on siis valtava.

Seuraavaksi seminaarissa puhui Suomen Ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen.

Maria puhui koko energia-alan ja yhteiskunnan systeemisestä muutoksesta. Jotta saavutamme 1.5 asteen lämpenemistavoitteen, fossiilisista energianlähteistä tulee luopua nopealla aikataululla ja hiilinielujen määrää tulee lisätä.

Energiatalouden ja sen myötä osittain myös yhteiskunnan on lisäksi siirryttävä kysyntälähtöisestä tilanteesta tuotantolähtöiseen tilanteeseen, jossa energia tuotetaan luonnonvoimien ja päästötavoitteiden mukaan ja näin ympäristöystävällisen vaihtoehdon valinta siirretään kuluttajalta tuotantoon. Tämä muuttaa tilannetta niin, että tuotettavan energian määrä vaihtelee ja siten myös käytössä olevan energian määrä vaihtelee. Muu yhteiskunta on sopeutettava tähän tilanteeseen.

Molemmat puhujat korostivat lisäksi sitä, että liikkuminen on sähköistettävä – niin yksityisautoilu, joukkoliikenne kuin tavaraliikennekin.

Meidän on tehtävä suuria muutoksia yhteiskuntana säilyttääksemme olemassaolomme. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

Viimeksi päivitetty: 30.4.2020