Brown Bag -seminaarien teemat mukailevat tänä syksynä Suomen akatemian vuoden 2021 tutkimusteemoja

Brown Bag -tutkimusseminaarit alkavat taas. Ensimmäinen Brown Bag järjestetään 24.9., ja sen teemana on Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut. Seminaarin puhujina ovat lääketieteen postdoc-tutkija Anastasia Emelyanova Oulun yliopiston Arctic Health -tutkimusyksiköstä sekä professori Sylvain Sebert lääketieteen tutkimusyksiköstä.

Syksyllä 2020 Brown Bag -lounasseminaarien teemat ovat samat kuin Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston teemaluonnokset 2021-ohjelmille. Teemat ovat:

  • Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut
  • Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet
  • Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

​​​​​​​Kaikille teemoille on yhteistä se, että niissä painotetaan hyvinvointia tavalla tai toisella. Teemoihin voit tutustua tarkemmin täällä: https://www.aka.fi/globalassets/33stn/teemat/teematekstit-vuodelle-2021/teemaluonnokset_julkiseen_kuulemiseen.pdf

Toinen seminaari järjestetään kestävän kehityksen viikolla 7.10. klo 11. Kolmannen ajankohta tarkentuu syksyn aikana. Seuraavan Brown Bag -seminaarin löydät aina Pation tapahtumista.

Viimeksi päivitetty: 15.9.2020