Demolan kautta opiskelijat saavat arvokkaita taitoja, näkökulmia ja töitä

Jarno Ylilehto osallistui Demolaan ja sai sitä kautta töitä Valmetilta jo fuksivuonna. Kysyimme Jarnolta, millainen kokemus Demola oli ja millä tavoin hän on hyötynyt siihen osallistumisesta.

Miten päädyit Demolaan?

- Kaikki lähti oikeastaan fuksisyksystä. Olin kuullut kaverilta Demolasta ja sitten lähdin ihan omaa uteliaisuutta katsomaan, että mitä Demolassa on. Siellä oli erilaisia projekteja esimerkiksi Nokialta ja Valmetilta. Ajattelin, että projektit ovat todella mielenkiintoisia. Sitten hain Valmetin Innovaatioportaaliprojektiin, jota me lähdettiin työstämään meidän tiimin kanssa. Siinä oli teekkareita ja kasvatustieteilijöitä mukana.

Saatiin tehtyä sellainen mukava konsepti. Ongelmanahan siinä oli, että Valmetin piti saada enemmän innovoitua ja tehtyä yhteistä kehitystyötä asiakkaitten kanssa. Me kehitettiin sitten sellainen mukavan ja helpon näköinen matalan kynnyksen konsepti, jolla pystyy lähettämään ideoita vaikka suoraan korkeimmalle johtoportaalle. No me päädyttiin sitten voittamaan tämä kilpailu, tuomarit tykkäs ja näin. Pari kuukautta eteenpäin olin sitten yhteydessä projektin vastuuhenkilön kanssa ja se pyysi, että tulisin Valmetille kesätöihin.

 

Mitä te lopulta kehititte Demolassa?

- Se on aika vaikea teoriassa selittää koska se oli niin konkreettinen tuote. Mutta siinä oli siis se ongelma, että monesti siellä operaattoritasolla on paljon ideoita siitä, miten asiat voitaisiin tehdä toisin tai paremmin mutta heillä on vähän ongelmana se, että siellä voi olla se tietynlainen hierarkia tai kynnys mennä sanomaan näistä ideoista tai ehdottaa niitä. Me tehtiin semmonen palvelu, johon voi laittaa omia ideoita ja hakea vertaistukea toisilta ihmisiltä. jos vertaisilta saa hyvää palautetta, idean voi laittaa aina ylemmäs ja ylemmäs portaaliin. Järjestelmässä on lisäksi sellainen gatekeeper, joka katsoo ja arvioi sitä ideaa ja lähettää parhaat ideat Valmetille. Valmet sitten katsoo, että miten ideasta voisi kehittää vielä paremman.

Valmetilla oli sellainen ongelma, että insinöörit tekevät tuotteen ja sitten peukut pystyssä toivotaan, että myyntimiehet saa ne myytyä. Nyt ajateltiin silla lailla, että tehdään se tuote asiakkaan kanssa yhdessä. Asiakkaalta tulee idea ja Valmet tekee sen suoraan heille. Silloin asiakasnäkökulma otetaan paremmin huomioon.

 

Sinulla on kauppatiede taustalla ja siinä tiimissä oli fyysikkoa, kasvatustietelijää, tuotantotaloutta ja prosessitekniikkaa. Miten tämä erosi normaalista opiskeluprojektista? Miltä tuntu työskennellä tällaisessa todella monialaisessa tiimissä?

- Siinä alussa huomasi, että meillä kaikilla on vähän omanlainen ajattelutyyli. Se sitten korostui esimerkiksi siinä, että teknisellä puolella opiskelevat ajatteli tosi yksityiskohtaisesti, vähän kuin prosessimaisesti, että miten se lähtee ja mikä on seuraava vaihe. Itse ajattelin enemmän, että miten asiat kommunikoidaan ihmisten ja asiakkaiden kanssa ja miten se tuodaan asiakkaalle. Se oli mun mielestä tosi hyvä alusta lähtien, itselläkin tuli sitten sellainen mindsetti, että osasi ajatella prosessimaisesti ja yhdistää siihen myös vanhan näkökulman.

 

Millaisia haasteita kohtasit, kun ihmiset tulivat niin erilaisista taustoista?

- Varsinkin siinä ideointivaiheessa joutui todella paljon selittämään, että miksi vaikka ajattelee, että tämä juttu on hyvä. Ja tosiaan kun jokainen ajattelee omalla tavallaan, niin kyllä siinä oli vähän haasteita jos esimerkiksi oli eri mieltä niin täyty miettiä et miten sen oman mielipiteen sanoo ilman niin että toinen ei ajattele, että tyrmään sen mielipiteitä ja ajatuksia.

Ikinä ei tullut sellaista tilannetta, että oma idea tyrmättäisiin vaan kaikki halusi mielellään kuulla sen ajattelun siinä takana. Mutta oli siis vaikeitakin tilanteita. Itsellä saattoi olla joku visio, jolloin täytyi ihan miettiä, että miten sen perustelee kavereille ja kommunikoi että miksi asia on juuri näin.

 

Tämä on ollut sinulle varmaan iso oppimiskokemus. Mitä sanoisit oppineesi Demolassa?

- No mulla ei hirveesti ollut kokemusta tällaisesta poikkitieteellisestä työskentelystä, niin tässä oppi todella hyvin ottamaan toisten näkökulmat huomioon ja ymmärtämään erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista sekä ymmärtämään omaa näkökulmaa, että sai ne kaikki ikään kuin yhteen pakettiin. Siinä oppii tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa.

Yksi juttu, mikä musta siinä oli parasta, oli ehdottomasti se, että tulee sellainen uusi, omanlainen mindsetti, että osaa ajatella eri tavoin. Sitten kun tulee joku uusi projekti, tätä ajattelua voi soveltaa siihen suoraan. Se on se rikkain kokemus siitä.

 

Miten muille sinun tiimissä kävi?

- Ainakin kolme viidestä meidän tiimin jäsenestä sai tarjouksen tulla Valmetille töihin.

 

Miten Valmetin kanssa työskentely tapahtui Demolassa?

- Minulla on vain pelkkiä positiivisia kokemuksia. Valmetin edustaja oli todella aktiivinen meidän kanssa siinä projektissa. Monelle meistä se toimiala, jonka parissa työskenneltiin, oli uusi ja heti kun meillä tuli kysymyksiä, pystyimme vain lähettämään niitä Petrille ja hän vastasi niihin ja laittoi meille tietoa esimerkiksi siitä, mitä Valmet aikaisemmin tehnyt, miten asiakasta on lähestytty ja niin edelleen. Häneen sai koko ajan ottaa yhteyttä, jos tuli yhtään mitään. Se vei sitä meidän projektia tosi paljon eteenpäin.

Lisäksi meillä oli kolme tapaamista palvelumuotoilutalo Rogers Studiossa. Tapaamiset olivat Helsingissä Ruoholahdessa ja Valmet lennätti meidät sinne. Siellä saatiin myös alan ammattialisilta tukea siihen meidän hommaan ja mielipiteitä siitä, miten kannattaa edetä.

 

Mitä haluaisit sanoa Telluksen aktiviteeteista muille opiskelijoille?

- Tottakai kannustan hakemaan näihin juttuihin mukaan alasta riippumatta heti vain jos kalenterissa on yhtään tilaa. Olen kuullut myös muilta kavereilta vain pelkkää hyvää, että täältä saa kontakteja omalle uralleen ja esimerkiksi Demolassa saa työlähtöisen projektin, joka on täysin erilainen kuin mitä luennoilla jaetaan ryhmätöinä.

Ja sitten kun kaupallinenkin ala on todella kilpailtu ala, niin siinä pitää erottua jotenkin joukosta ja se erottautuminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana. Esimerkiksi Demola on koko ajan kasvamassa ja se tunnistetaan ihan maailmanlaajuisestikin ja se näyttää todella hyvältä cv:ssä.

 

Jarno ylilehto, kuka olet, mistä olet tulossa ja mihin olet menossa?

Olen Jarno Ylilehto, 21-vuotias ja ensimmäisen vuoden kauppatieteen opiskelija. Oulusta lähtöisin ja olen menossa kovaa tahtia kohti menestystä. Minulla on omat haaveet tulevaisuudesta ja toivottavasti kymmenen vuoden päästä olen johtotehtävissä jossakin. Seuraavaksi olen menossa kesällä Kiinaan jatkamaan projektia, jonka itse aloitin Valmetille Demolassa.

 

Demola on Telluksen tarjoama ohjelma, jossa yritykset tarjoavat monitieteisille opiskelijaryhmille ongelmia ratkaistavaksi. Opiskelijat saavat ohjelmassa paljon koulutusta esimerkiksi ongelmanratkaisussa, palvelumuotoilussa ja ratkaisunsa esittämisessä. Demolasta saa viisi opintopistettä, arvokkaita kontakteja eri alojen yrityksiin ja mahtavaa työkokemusta. Seuraava Demola alkaa 21.syyskuuta ja kestää ensimmäisen jakson ajan. Lue lisää ja hae mukaan ohjelmaan osoitteessa https://oulu.demola.net/

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.6.2018