Tulevaisuus, uhka vai mahdollisuus?

Sitran johtava ennakointiasiantuntija Mikko Dufva piti eilen luennon tulevaisuudesta Telluksen stagella. Kyseessä ei ollut mikä vain luento vaan dialogi tai oikeastaan moninpuhelu mahdollisten edessämme olevien tulevaisuuden todellisuuksien välillä. 

Sitran mukaan tulevaisuuteen voi suhtautua kolmella tapaa. Ensimmäinen tapa on varautua tulevaisuuteen. Tämän lähestymistavan omaksuneet tahot ottavat selvää mahdollisista tulevaisuuden uhista ja tavoista, joilla niistä selvitään. Jos suhtautuu tulevaisuuteen tällä tavoin, tulevaisuus voi näyttää pelottavalta ja siltä, että maailma on menossa huonompaan suuntaan. Varautuessa olet tulevaisuuden muutosten kohde, et aktiivinen toimija, joka luo tulevaisuutta.

Toinen tapa mennä kohti tulevaisuutta on suunnitella sitä. Useimpien edessä olevien mahdollisuuksien ja skenaarioiden toteutuminen on kiinni meistä itsestämme. Kaikki mahdolliset lopputulemat voidaan nähdä tosina yhtä aikaa ja me ihmiskuntana rakennamme yhdessä tulevaisuuden näistä tunnetuista ja tuntemattomista mahdollisuuksista. Yhteistyö ja demokratia ovat keskeisessä asemassa toiminnassa, joka tähtää yhteisen päämäärän luomiseen ja saavuttamiseen. 

Kolmas tapa suhtautua tulevaisuuteen on kriittinen uteliaisuus tai uutuudenviehätys. Tässä lähestymistavassa olennaista on analysoida ja selvittää, minkälaisia totuuksia oletamme maailmassa olevan, mitä pidämme itsestäänselvänä ja mitä unohdamme kyseenalaistaa. Kyseenalaistava uteliaisuus usein paljastaa tuntemattomia mahdollisuuksia ja johtaa täysin uusien asioiden löytymiseen. Tällaiset löydökset eivät rakennu vanhojen olettamusten päälle ja juuri todellisuuden kyseenalaistavat ratkaisut estävät paikoillaan pyörimisen.

Tulevaisuus koostuu useista rinnakkaisista ja lomittaisista todellisuuksista. Näitä ovat jatkettu nykyisyys, tunnettu tulevaisuus ja tuntematon tulevaisuus. Nämä muodostavat laajenevan tötterömäisen jatkumon, jonka mahdollisuuksien määrä lisääntyy sitä myötä, mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan. Toisin sanoen, kun mahdollisuuksien määrä kasvaa, myös epävarmuus lisääntyy.

Sitra tutkii ja seuraa globaaleja megatrendejä, luo ja arvioi tulevaisuuden visioita ja tarkastelee heikkoina signaaleina näkyviä nousevia trendejä. Vuonna 2016 ihmiskunnalle relevanteimmat trendit olivat kansainvälinen kestävyyskriisi, globaali keskinäisriippuvuus ja geopoliittiset jännitteet sekä teknologian aikaansaama muutos.

Tämän hetken vaikuttavimmat megatrendit ovat työn ja tulojen välisen suhteen murros, rapautuva demokratia ja tienhaarassa oleva talous. 

Kaikki nämä megatrendit voidaan nähdä sekä uhkana että mahdollisuutena riippuen näkökulmasta. Jokaisen suuren muutoksen jälkeen voimme päätyä nykyistä parempaan tai heikompaan asemaan. Myös tapa, jolla ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteen, vaihtelee yksilöittäin. Osa ottaa muutoksen omakseen, tulee osaksi sitä ja on mukana määrittämässä muutoksen suuntaa. Toinen puolisko muistelee sitä, kuinka ennen kaikki oli paremmin, yrittää nostaa ympärilleen muureja ja siten eristää itsensä kuvitteelliseen menneisyyteen, jossa tulevaisuuden muutokset eivät pääse vaikuttamaan. Muutos on kuitenkin ainoa pysyvä asia ja jokainen meistä voi itse valita, osallistuuko itselleen mieluisan tulevaisuuden luomiseen vai antaako muiden luoda todellisuuden, jossa itse sitten elää.

Eräs tehokas tapa mullistaa ajatuksensa on miettiä, mikä nykyajassa on kummallista. Mitä menneet ja tulevat sukupolvet hämmästelisivät, jos törmäisivät näihin ilmiöihin nyt näkemättä niihin johtanutta kehityskulkua.

Näitä hämmentäviä ja outoja asioita voidaan pitää hiekkoina signaaleina tulevista muutoksista ja trendeistä. Jos ne vaikuttavat meihin tietyllä tapaa, niillä on todennäköisesti vaikutusta myös moniin muihin ja ne voivat kasvaa suuriksi. Kaikista suurista muutoksista voidaan etukäteen havaita tällaisia heikkoja signaaleja. Luennolla puhuimme esimerkiksi itsemurhapeleistä, ihmisihosta tehdyistä vaatteista ja laukuista sekä vaurauden todistamisesta kaatamalla samppanjaa viemäriin. Pohdimme, että nämä saattavat kertoa olemassaolon merkityksen puutteesta, joka taas tässä tapauksessa voidaan helposti nähdä valtavana uhkana tai uskomattomana mahdollisuutena valjastaa ihmiset tekemään asioita, joilla on todella vaikutusta tulevaisuutemme kannalta. 

Voit lukea luennon esityksen täältä: https://www.dropbox.com/s/tjbeprbmv7dn3a9/Megatrends%20and%20futures%20thinking.pptx?dl=0#

Sitra tarjoaa erilaisia materiaaleja ja tapahtumia ilmaiseksi kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille. Esimerkiksi megatrendikortit voi tilata ilmaiseksi sitran nettisivuilta osoitteesta https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendikortit/ja sitran järjestämät tapahtumat löytyvät täältä: https://www.sitra.fi/#tapahtumat

 

Hyvää tulevaisuutta!

Viimeksi päivitetty: 2.11.2018