Avantouinti tekee ihmeitä sekä terveydelle että startupeille

Oulun yliopistossa tehtiin tutkimusta avantouinnin terveyshyödyistä ja avantouinnin havaittiin olevan olennaisessa asemassa ainakin stressinhallinnassa, itsetunnon kohottamisessa ja kivunlievityksessä.

Pirkko Huttunen ja Hannu Rintamäki ovat muiden muassa tutkineet kylmäaltistuksen ja avantouinnin terveyshyötyjä Oulun yliopistossa. Avantouinnilla on havaittu olevan vaikutusta ainakin stressinhallintaan, itsetuntoon ja kivun kokemiseen.

Tutkimuksissa koehenkilöiden terveydentilaa tutkittiin ennen ja jälkeen seurantajakson, ja avantouinnilla todettiin olevan yhteydessä moniin erilaisiin terveysvaikutuksiin.

Avantouinti supistaa ääreisverenkiertoa ja nostaa siten verenpainetta hetkellisesti. Noradrenaliinin eritys lisääntyy, mikä selittää avantouinnin tuoman voitontunteen. Noradrenaliini on yhteydessä myös urheilun aiheuttamaan hyvän olon tunteeseen. Avantouinnin säännöllistyessä noradrenaliinin eritys kuitenkin vähenee, kun elimistö tottuu kylmäaltistukseen. Tätä myötä myös kehon kylmänkestävyys ja kivunsietokyky nousevat.

Säännöllinen avantouinti lisäsi uimareiden veren dopamiinin ja endorfiinin määrää, mikä on yhteydessä masentuneisuuden ja stressin vähenemiseen. Useat testiin osallistuvat kertoivatkin, kuinka heistä tuntui kuin he olisivat upottaneet stressin veden alle. Monet kertoivat myös, kuinka heidän itsetuntonsa koheni kerta kerralta, kun onnistui voittamaan itsensä ja menemään avantoon. Terveysvaikutukset havaittiin vain, kun avantouinti oli säännöllistä ja henkilö kävi uimassa useita kertoja viikossa.

Avantouinti parantaa myös startup-yritysten hyvinvointia. Polar Bear Pitchingissä startup-yrittäjät hakevat rahoitusta toiminnalleen pitchaamalla yritysideoitaan avannosta Oulun torin edustalla. Äärimmäisen toteutustavan on havaittu tuottavan startupeille valtavasti kansainvälistä mediahuomiota. Viiden vuoden seurantajakson aikana havaittiin, että sijoittajien kiinnostus startup-yrityksiä kohtaan kasvaa huomattavasti, kun yritys altistetaan Polar Bear Pitchingille.

Polar Bear Pitchingin koehenkilöillä havaittiin huomattavasti voimakkaampia voiton hurmoksen tunteita kuin perinteisessä avantouinnissa. Yksi suurimpia Polar Bear Pitchingin terveysvaikutuksia on kuitenkin se, ettei mikään esiintymislava enää pelota kun on kerran selvinnyt avannosta pitchaamisesta. Polar Bear Pitchingin vaikutukset havaitaan jo yhden hoitokerran jälkeen eikä pitkää altistusta välttämättä tarvita.

Seuraava Polar Bear Pitching järjestetään 12. - 13.3. Itse pitchausfinaali on ilmainen ja avoin kaikelle yleisölle, kun taas aiemmin päivällä järjestettävään konferenssiin sekä illan juhliin tarvitset lipun. Lue lisää tapahtumasta täältä: www.polarbearpitching.com

Muista vaalia omaa ja yrityksesi terveyttä!

 

Lähteet:

Pirkko Huttunen, Leena Kokko & Virpi Ylijukuri (2004) Winter swimming improves general well-being, International Journal of Circumpolar Health, 63:2, 140-144, DOI: 10.3402/ijch.v63i2.17700

Mäkinen TM, Mäntysaari M, Pääkkönen T, Jokelainen J, Palinkas LA, Hassi J, Leppäluoto J, Tahvanainen K, Rintamäki H. Autonomic nervous function during whole-body cold exposure before and after cold acclimation. Aviat Space Environ Med 2008; 79:875–82.

Mäkinen Tiina M. Palinkas Lawrence A. Reeves Dennis L. Pääkkönen Tiina Rintamäki Hannu, Leppäluoto  Juhani, Hassia Juhani: Effect of repeated exposures to cold on cognitive performance in humans

Viimeksi päivitetty: 12.12.2019