Self-Hack sai opiskelijoilta hyvää palautetta

Kaikille tänä syksynä opintonsa aloittaville järjestettiin Self-Hack orientaatioviikon päätteeksi. Self-Hackissä opiskelijat ensin tutustuivat itseensä ja muodostivat kokonaiskuvan elämästään, minkä pohjalta he sitten loivat itselleen mielekkäitä ja merkityksellisiä tulevaisuudensuunnitelmia sekä tapoja toteuttaa ne. 

Self-Hack järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Oulun yliopistossa ja se korvasi Future Factoryn osana orientaatioviikkoa. Self-Hack on tamperelaisen Creativity Squadsin vuodesta 2017 kehittämä elämänsuunnittelumenetelmä. Tämä oli suurin koskaan järjestetty Self-Hack, sillä yleensä järjestö on vetänyt tapahtumaa viikonlopun mittaisena muutamien kymmenien kokoisille ryhmille ja tällä kertaa osallistujia oli yli tuhat. Opiskelijat kokivat Self-Hackin erittäin hyödyllisenä tapahtumana ja antoivat siitä pääosin positiivista palautetta. 

62,8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtuma sopi hyvin opintojen alkuun. Osassa palautteesta toivottiin, että tapahtuma olisi hieman myöhemmin kuin ensimmäisellä viikolla tai jonain muuna päivänä kuin perjantaina, mutta suurin osa piti ajoitusta hyvin toimivana. 63,8 prosenttia vastaajista kertoi, että tapahtuma oli kokonaisuutena hyvin järjestetty ja 57,9 prosenttia vastaajista piti tapahtumaa hyödyllisenä ja mielenkiintoisena. Sisältö oli kokonaisuudessaan osallistujien mielestä mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää, mutta osa opiskelijoista kommentoi, että tehtävät toistivat hieman itseään tai että päivä oli liian pitkä. 64 prosenttia vastaajista suosittelisi tapahtumaa myös seuraavan vuoden uusille opiskelijoille.

Self-Hack ajoi selkeästi asiansa mahdollisuutena tutustua kanssaopiskelijoihin. 80 prosenttia vastaajista kertoi, että tapahtuma auttoi heitä tutustumaan uusiin ihmisiin. Tutustuminen ja hyvät keskustelut korostuivat huomattavasti myös avoimissa kommenteissa. 

Tapahtumaa varten koottiin erikseen työkirja Creativity Squadsin luomien tehtävien pohjalta. 77 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työkirja oli hyödyllinen ja tuki tulevaisuuden suunnittelua. Self-Hackiä vetämään koulutettiin noin 80 fasilitaattoria, jotka opastivat uusia opiskelijoita päivän aikana. 82,6 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että fasilitaattoreista oli apua ja heidän työnsä teki päivästä sujuvan.

Myös järjestäjät itse olivat tyytyväisiä työnsä tulokseen. ”Olemme iloisia huomatessamme, että niin moni opiskelija koki tapahtuman mieleiseksi ja hyödylliseksi. Erityisesti palautteesta nousi esille käytännön järjestelyjen sujuvuus, mahdollisuus tutustua itseensä ja omaan ryhmään sekä se, että annettiin aikaa ja tilaa omien tavoitteiden hahmottamiselle”, kommentoivat tapahtuman pääjärjestäjät, Nina Jacksonja Niina Marostenmäki.

Viimeksi päivitetty: 10.9.2019