Monialainen tutkimusyhteistyö: Rapid Research Radicals

Rapid Research Radicals (R3)  on konsepti, jonka tarkoituksena on tuoda esille Oulun yliopistossa tehtävää huippututkimusta ja luoda samalla pohjaa monitieteellisemmälle tutkimukselle. Konseptin kehittäminen on alkanut vuonna 2018. 

Rapid Research Radicalsin nimissä toteutettavissa tapahtumissa ja toiminnoissa tähdätään tutkijoiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Lisäksi luodaan työkaluja ja luovia tapoja kehittää ja tukea monialaista tutkimuskulttuuria ja sitä kautta tutkijoiden ja tieteenalojen välisetä yhteistyötä. 

Uusia kehitettyjä toimintatapoja parannellaan yhdessä Oulun yliopiston huippututkimuksen fokusinstituuuttien kanssa. Monitieteiset tutkimuskeskukset eli fokusinstituutit koordinoivat strategisilla fokusalueilla tehtävää tutkimusta ja tutkijakoulutusta. 

Rapid Research Radicals tekee tällä hetkellä yhteistyötä Eudaimonia- (Ihmiset muuttuvassa maailmassa), Kvantum- (Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät, Maa-lähiavaruussysteemi ja ympäristömuutos), Biocenter- (Elinikäistä terveyttä edistävät molekylääriset ja ympäristötekijät) ja Infotech- (Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa) instituuttien kanssa.  

Instituuttikohtaisesti pyritään vahvistamaan instituuttien sisällä toimivien tutkijoiden välistä yhteistyötä monialaisten tutkimusaiheiden välillä. Lopulta yhteistyö laajenee myös instituuttien väliseksi, jolloin todellinen monialaisuus eri tieteenalojen välillä saavutetaan. 

Rapid Research Radicalsin keskiössä ovat yhteisöllisyys, tieteidenvälinen yhteistyö ja kommunikointi. Yhteisökulttuurin vahvistamisen lisäksi tarkoituksena on tuoda enemmän näkyville tutkimusta, asiantuntijuutta ja asiantuntijoita sekä tarjota tutkijoille parempia tapoja ja mahdollisuuksia kertoa tuloksistaan.  

Käytännön asioita, joita Rapid Research Radicalsissa on toteutettu: 

Brown Bag -lounasseminaarit 

Meet the Top Scientist -seminaarit 

Science Letters -blogisarja 

Twitter- tutkimuskonferenssit 

Science Open Mic (“Tiedettä kansalle”) 

Instituuttikohtaiset tiedeaamupalat ja -kahvihetket 

Kansainvälisten tutkijoiden get-together ja -klubitoiminta 

Tutkimuksen fokusinstituutit ovat lisäksi järjestäneet itse samaan aiheeseen liittyviä aktiviteetteja, kuten fokusinstituuttien tiedeaamupalatilaisuuksia sekä Class -tutkimustyön johtamisohjelman yhdessä Oulun yliopiston HR-palveluiden kanssa. 

Kiinnostuitko tutkimuskulttuurin parantamisesta tai haluatko kuulla lisää aktiviteeteistamme? Ota yhteyttä Rapid Research Radicalsin vastuuhenkilöön, Simo Kekäläiseen: simo.kekalainen(at)oulu.fi. +358 50 30 77 067