Kasvatustieteiden maisteri on ihmisasiantuntija

Kevään viimeisessä Storytimessä vieraana olivat kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet Suvi Poikela ja Hanna Alasuutari. Suvi toimii Growth Specialistina MPS LIfeworksissa ja Hanna kansainvälisenä inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen erityisasiantuntijana Maailmanpankissa.

Mistä vieraamme tulevat ja missä he ovat nyt?

Suvi opiskeli yleistä kasvatustiedettä ja valmistui vuonna 2019. Hän luki sivuaineiksi hallintotieteitä ja taloustieteitä sekä kävi opettajan pedagogiset opinnot. Kuten yleisellä kasvatustieteellä on yleistä, myöskään Suvi ei oikein tiennyt opintojen alussa, mitä hänen koulutuksellaan voi tehdä. Vaihtoehdot alkoivat kuitenkin selkiytyä opintojen edetessä, ja Suvi huomasi että niitä on lähes rajattomasti.

Hanna taas valmistui vuonna 1999 yleiseltä kasvatustieteeltä. Lisäksi opiskeli kansainvälisessä opettajankoulutusohjelmassa. Hanna hakeutui jo varhaisessa vaiheessa kansainvälisiin opetuksenkehittämistehtäviin.

Hanna väitteli tohtoriksi vuonna 2005. Hän keksi väitöskirjansa aiheen ollessaan ensimmäistä kertaa ulkomailla töissä Sambiassa. Väitöskirja on vähimmäisvaatimus, jos haluaa edetä akateemisella uralla, mutta se avasi paljon muitakin uusia ovia.

Tällä hetkellä Hannan tehtävä Maailmanpankissa on kehittää inklusiivista opetusta eri puolilla maailmaa yhteistyössä valtioiden kanssa. Hänen päämääränsä on, että kaikilla maailman lapsilla olisi oikeus laadukkaaseen opetukseen. Tämä tarkoittaa hyvin eri asioita eri valtioissa, mikä luo omanlaistaan kompleksisuutta työtehtävään. Jokainen maa toimii hieman eri tavalla, joten opetusta kehitettäessä on otettava tarkasti selvää jokaisen valtion ominaispiirteistä. Myös työyhteisö on hyvin monimuotoinen, sillä Maailmanpankin työntekijät tulevat kaikkialta maailmasta.

MPS Lifeworks on suuremman yhtiön sisällä oleva Startup, joka tarjoaa urapalveluita yksilöille. Suvi kehittää yrityksen toimintaa ja samalla asiakkaiden urapolkuja. Hänen mukaansa oma ura on jotain, mihin nykyään kannattaa todella panostaa ja usein siihen kannattaa sijoittaa myös rahaa.

Opinnot ovat auttaneet suhtautumaan hyvin tilanteisiin, joissa ei aivan tiedä, mihin on menossa tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Hänen työnsä on hyvin paljolti ihmisten ymmärtämistä, ja siihen kasvatustieteellinen tutkinto on hyvin osuva.

 

Mitä vastavalmistuneelta maisterilta odotetaan?

Hanna on oppinut työssään, että kun suomalainen opetusalan ammattilainen lähtee töihin toiseen maahan, hänen on muistettava että monet meille itsestään selvät asiat voivat eri kulttuureissa olla täysin päinvastaisia. On siis hyvin tärkeää tunnistaa kansainväliset toimintamallit ja erottaa niistä meille ominaiset.

Haastavaa Maailmanpankilla työskentelyssä on se, että kuten muissakin suurissa organisaatioissa, Maailmanpankissa on opittava navigoimaan ja tunnettava juuri sen organisaation kulttuuri. Esimerkiksi aluksi Hannalla kesti aikaa huomata, että Maailmanpankin työyhteisössä painotetaan paljon verkostoitumisen tärkeyttä. Omalta työpisteeltä on irrottauduttava säännöllisesti, jotta voi verkostoitua tehokkaasti.

Suvin kokemuksen mukaan taas asiakkaan ymmärtäminen on olennaisin asia missä vain työssä, sillä suurin osa yrityksistä tekee työtä asiakkaille. Toinen taito, joka jokaisen kasvatusalan ammattilaisen on hallittava, on viestintä. Lisäksi Suvi suosittelee lämpimästi tietojenkäsittelytaitojen oppimista.

Yleisöstä kysyttiin, kuinka yrityksistä työtä hakiessa voi päästä eroon siitä mielikuvasta, että hän on vain opettaja. Suvi vinkkaa tekemään taitoihin perustuvan CV:n, jossa koulutuksen ja aiemman työkokemuksen ei välttämättä tarvitse tulla ensimmäisenä. Työkokemuksen voi kertoa taitojen kautta, jolloin saa tuotua esille osaamisensa ihmisasiantuntijana eikä vain opettajana.

 

Kuinka oppia tuntemaan ovat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja miten ne saa näkymään omassa urapolussa?

Omaa urapolkuaan voi yksinkertaisesti katsoa taakse päin ja tarkastella sitä siitä näkökulmasta, millaisia taitoja uran varrella on kehittänyt ja mihin suuntaan on hakeutunut. Muut näkevät sinut usein paremmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin sinä itse. Hannan mukaan omat vahvuudet saa parhaiten tietää kysymällä niitä ympärillä olevilta läheisiltä ihmisiltä, kollegoilta ja muilta. Palautetta kannattaa pyytää ja sitä kannattaa kuunnella rakentavasti.

Kokeileminen on toinen tehokas keino löytää omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Mene harjoitteluun erilaisiin työpaikkoihin, matkusta, tutustu uusiin asioihin, harrastuksiin ja ihmisiin. Tee vapaaehtoistyötä. Kaikki tämä lisää ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tekemistä maailmassa on tarjolla ja löydät varmasti sinua kiinnostavat asiat.

Last updated: 14.5.2020