GeroNursingCentre (GNC)- IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITOTYÖ, HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY

Tutkimusryhmässä tutkitaan ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä, sen vaikuttavuutta, toimintakykyä, hyvinvointia sekä ikääntyneiden hoitoon osallistuvien henkilöiden osaamista. Lisäksi tutkitaan ikääntyneiden hoitotyön johtamista

Tutkimuksen painopisteitä:

  • Kuntoutumista edistävän hoitotyön vaikuttavuus
  • Ikääntyneiden toimintakyky ja hyvinvointi
  • Digiteknologia ikääntyneiden hoidossa
  • Henkilöstön osaaminen ja johtaminen 

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, psykometrisesti testattuja mittareita. Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, systemaattista katsausta, laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen ja psykometrisesti validoituja mittareita. 

Avainsanat: kuntoutumista edistävä hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, ikääntyneet, toimintakyky, hyvinvointi, osaaminen, johtaminen 

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmää johtaa professori Helvi Kyngäs. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.
3.6.2020 Researcher

Heidi Siira

30.4.2020 Researcher

Sinikka Lotvonen

29.5.2019 Researcher

Kaisa-Mari Saarela

Main partners: