GeroNursingCentre (GNC)- IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITOTYÖ, HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY

 

GNC - MISSIO:
Oulun yliopistossa toimiva tutkimus- ja osaamiskeskus, joka tarjoaa tutkimusta, koulutusta, asiantuntijapalveluita sekä verkostoja ikääntyneiden palveluiden kehittämiseksi ja tueksi edustaen alansa parasta näyttöön perustuvaa osaamista.

GNC - VISIO:
Johtava tieteelliseen näyttöön perustuva ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus, jonka tavoitteena on:

 

Edistää hyvää ja toimintakykyistä elämää sekä mahdollisimman terveenä vanhenemista

 

ARVOT:
Toimintakykyinen ja arvokas vanhuus, vetovoimainen ja mielekäs vanhustyö, tutkimus ikääntyneiden parhaaksi sekä toimiva yhteistyö.

STRATEGIA:
⦁    Yritysyhteistyö
⦁    Koulutus: täydennyskoulutukset,  toimintamallien koulutukset, johtamisen koulutukset
⦁    Tutkimus: vaikuttavuus ja merkityksellisyys
⦁    Kuntoutumista edistävien toimintamallien kehittäminen
 

 

Tutkimusryhmässä tutkitaan ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä laaja-alaisesti eri näkökulmista.

Tutkimuksen painopisteitä:

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, psykometrisesti testattuja mittareita. Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, systemaattista katsausta, laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen ja psykometrisesti validoituja mittareita. 

Avainsanat: kuntoutumista edistävä hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, ikääntyneet, toimintakyky, hyvinvointi, osaaminen, johtaminen 

 

Lue lisää GeroNursing Centrestä: täältä!

 

GeroNursing Centre tarjoaa korkealaatuista täydennyskoulutusta ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä.  

   

 

 

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmää johtaa professori Helvi Kyngäs. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maisterivaiheen opiskelijoita.
3.6.2020 Researcher

Heidi Siira

30.4.2020 Researcher

Sinikka Lotvonen

29.5.2019 Researcher

Kaisa-Mari Saarela

Main partners: