TERVEYSALAN KOULUTUS JA OSAAMINEN (HealthEduCom) - TUTKIMUSRYHMÄ

Tutkimusryhmä tutkii terveysalan ammattilaisten osaamista (henkilöstö, kouluttajat, opiskelijat) ja potilaan hoidon laatua parantavia työympäristöjä luomalla tehokkaita koulutus- ja organisaatiomalleja digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Tutkimuksen painopiste:

  • Digiteknologiakoulutus ja sen käyttäjälähtöiset vaikutukset
  • Osaamisperusteinen opetus sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja korkeakouluissa sekä jatkuvan oppimisen koulutuksissa
  • Työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun erilaiset oppimisympäristöt sekä opiskelijaohjaus 
  • Maahanmuuttotyövoima - maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työelämään siirtymistä tukevat integrointimallit

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, psykometrisesti testattuja mittareita (Opiskelijaohjausosaaminen-mittari, Opiskelijaohjaajan kulttuurinen osaaminen-mittari, Kliininen oppimisympäristö ja ohjaus kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden opiskelijoille-mittari, Terveys- ja sosiaalialan opettajan osaaminen-mittari, Terveysalan ammattilaisten säteilyosaamisen mittari). Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, kohorttitutkimusta, systemaattista katsausta (meta-analyysiä/meta-aggregaatiota), laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen, psykometrisesti validoituja mittareita, algoritmista profilointia ja käsitekartoitusta. 

Avainsanat: osaaminen, koulutus, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, digiteknologia, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, jatkuva koulutus, työympäristö, mentorointi, maahanmuuttaja, kulttuurinen monimuotoisuus, työvoima. 

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmää johtaa professori Kristina Mikkonen. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.
20.1.2019 Researcher

Kristina Mikkonen

29.5.2019 Researcher

Heli-Maria Kuivila

11.9.2019 Researcher

Jonna Juntunen

21.2.2019 Researcher

Ashlee Oikarainen

1.4.2019 Researcher

Marco Tomietto

23.4.2020 Researcher

Erika Jarva

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tutkimusryhmämme on aktiivinen yhteistyössä, päätöksenteossa ja monikansallisessa tutkimuksessa edustaen koulutuksen ja osaamisen kehittämistä terveydenhuollon innovaation, kestävän kehityksen ja ennakoinnin vahvistamiseksi.

Tuotamme ja yhdistämme tutkimustietoa ja näyttöä vastaamaan merkittäviin osaamistarpeisiin terveys- ja sosiaalialan koulutukseen koulutuksessa ja osaamisen kehittämiseenkehittämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutusten avulla välitämme aktiivisesti näyttöön perustuvaa tietoa sekä sen soveltamista terveydenhuollon järjestelmiin terveydenhuollon henkilöstön alalla pysymisen ja rekrytoinnin sekä urakehityksen edistämiseksi.

Kehitämme näyttöön perustuvaa koulutusta sekä osaamisen käyttöönottoa tehokkaan terveydenhuollon tarjoamiseksi tavoitteenamme terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä osaamisen kehittämisen ja tulevaisuuden uramahdollisuuksien tasa-arvoisuus.

Main partners: