Tutkimus

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Edustamme alamme tutkimuksen ja koulutuksen vahvaa asiantuntemusta alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tehtävämme on vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien ammattilaisten osaamista ja turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellamme.

Olemme Suomen ainoa tutkimusyksikkö, jossa on sekä hoitotieteellistä että terveyshallintotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa Yksikkömme on osa Oulun yliopiston tutkimuksen fokusta: Elinikäistä terveyttä edistävät molekulaariset ja ympäristötekijät.   

                                                                                                             

Hoitotieteen tutkimusohjelma: Terveyden edistäminen

Tutkimusohjelma sisältää neljä osatutkimushanketta:

  • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen
  • Asiakkaiden / potilaiden ohjaus
  • Sote -henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen
  • Näyttöön perustuva toiminta

Terveyshallintotieteellinen tutkimus

Terveyshallintotieteen tutkimus keskittyy johtamisen tutkimiseen  sosiaali- ja terveysalalla. Kiinnostuksen kohteena on sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja työyksiköissä toteutettavat muutosprosessit ja kehittämishankkeet sekä niiden johtaminen ja onnistumiseen vaikuttavat tekijät. 

Lisäksi tutkimus kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja palvelujen integraatioon, paljon palveluja tarvitseviin, johtamisen ja työhyvinvoinnin tutkimukseen sekä osaamisen ja näyttöön perustuvan toiminnan johtamiseen. 

Tutkimusohjelman tarkempi kuvaus.

Koulutuksen kehittämisen kärkihankkeet - (OKM)

Osaavat opettajat yhdessä! (TerOpe)
Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeessa uudistetaan terveystieteiden opettajankoulutusta, kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille täydennyskoulutusmalli sekä pilotoidaan yhteinen digiosaamisen opintokokonaisuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Hankkeen tarkempi kuvaus.

DigiTerveys-opintojakso jatko-opiskelijoille (DHM)
Projektin tavoitteena on kehittää, implementoida ja arvioida näyttöön perustuva DigiTerveys-opintojakso jatko-opiskelijoiden opinto-ohjelmaan Suomessa ja Japanissa. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen  (EduPal)​
Hankkeessa kehitetään palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamiskuvaukset sekä suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmiin. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Opinnot suoritetaan avoimena yliopisto-opintoina. Hankkeen tarkempi kuvaus.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2019