TERVEYSALAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

HealthEduCom

Projektin kuvaus

Tutkimusryhmä tutkii terveysalan ammattilaisten osaamista (henkilöstö, kouluttajat, opiskelijat) ja potilaan hoidon laatua parantavia työympäristöjä luomalla tehokkaita koulutus- ja organisaatiomalleja digitaalisia välineitä hyödyntäen.

 

Tutkimuksen painopiste:

• Digitaalitekniikan koulutus sen vaikutukset käyttäjiin

• Osaamisperusteinen opetus sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa, korkea-asteen ja jatkuvan oppimisen koulutuksessa

• Työssä tapahtuvaan oppimiseen liittyvät oppimisympäristöt ja mentorointi

• Maahanmuuttajatyövoima maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien integrointimallit terveydenhuollon organisaatioihin

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Tutkimusmateriaalit:

• Sosiaali- ja terveysalan opettajien laadullinen ja määrällinen aineisto (n = 500)

• Henkilöstö ja tuleva ammattilainen (n = 9 784) (sis. eri kulttuureista,Liettuasta, Espanjasta, Italiasta, Sloveniasta, Japanista, Ruotsista kerätyt  aineistot)

• Psykometrisesti testatut mittarit (sis. MCI, MCCI, CLES + T & CALD, HeSoEduCo, EduProDe, HPKRP)

• Kolme näyttöön perustuvaa mallia osaamisen kehittämiseksi, QualMent-koulutus henkilöstölle (vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, käännetään 34 eri kielelle).

 

Menetelmät:

• Teorian kehittäminen ja testaaminen

• Interventiotutkimukset (RCT: t, kvasikokeelliset tutkimukset)

•  Kohorttitutkimus

• Rekisteriin perustuva tutkimus

• Järjestelmälliset katsaukset meta-analyysillä / meta-aggregaatiolla

• Laadullinen tutkimus sisällönanalyysillä

• Psykometrisesti validoidut instrumentit

• Algoritminen profilointi ja käsitekartoitus

 

Odotetut tulokset ja vaikutus:

Koulutuksen ja organisaatiorakenteiden onnistumista ennustavien syiden ja tekijöiden tunnistaminen terveydenhuoltojärjestelmässä; vaikuttavien mallien kehittäminen ja testaaminen sekä niiden integrointi terveydenhuollon käytäntöön digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

 

Yhteistyökumppanit

Lithuanian University of Health Sciences,