Terveystieteiden kandidaatin tutkinto

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan koulutus koostuu terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK, 180 op) ja maisterin (TtM, 120 op) tutkintoon johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille terveystieteiden opiskelijoille (hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmat sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelma) koulutusohjelmasta riippumatta. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa eritytyvät koulutus-/ tieteenalaohjelman mukaisesti. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena ovat kandidaatin tutkinnossa kasvatustieteen perusopinnot (25op). 

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan koulutusohjelmista valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Koulutuksen perustana kandidaatin tutkintovaiheessa ovat terveystieteiden laaja-alaiset tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset sekä työelämän asiantuntijayhteisöjen toimintaan perustuvat opinnot.

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatintutkinto koostuu seuraavista juonteista: asiantuntijaksi kehittyminen, akateeminen kommunikaatio-osaaminen, terveystieteet ja tutkimusmenetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat ja opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tieteenala-/koulutusohjelman mukaiseen pääaineeseensa, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan. Oppimista tuetaan monipuolisilla opetusmenetelmillä.

Oppiaineen pääedustajat ovat professori Helvi Kyngäs, professori (ma) Leena Paasivaara, professori (ma) Maria Kääriäinen

Lisätietoja:

Lääketieteellinen tiedekunta: Hoitotiede 0294 485616, Terveyshallintotiede 0294 485615, Opettajankoulutusohjelma 0294 485605

Laaja-alainen terveystieteiden kandidaatintutkinto

Opintojen rakennekaavio 2015-2016

Viimeksi päivitetty: 26.8.2015