Opinnäytetyöt

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Opinnäytetöihin liittyvät yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet ja lomakkeet: ks. Opiskelijalle-sivut Opinnäytetyö ja valmistuminen 

 

Tutkinto-ohjelmien opinnäytteet syötetään sähköiseen opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmään Laturiin. Laturin käyttöön liittyvää opastusta ja ohjausta saa Oulun yliopiston kirjaston Laturi-yhteyshenkilöltä informaatikko Anna Nybergiltä, puh. 0294 48 3525, email anna.nyberg(at)oulu.fi. Laturin helpdesk: laturi(at)oulu.fi.

Lisätietoa opinnäytetyön palautusprosessista lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivulla

Artikkeliopinnäytteiden osalta on erillinen ohje (päivitetty 6.2.2018).

 

Kandidaatintutkielma

Kandidaatin tutkielmaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu tutkielmat pyritään liittämään johonkin tutkimusohjelmaan. Aihetta pohtiessasi voit olla yhteydessä suoraan tutkimusohjelman vetäjään (ks. Tutkimus).

  • Hoitotieteen pääaineopiskelija: Mikäli et löydä aiheesi osalta tutkimusohjelmaa, voit ottaa yhteyttä Maria Kääriäiseen.

Pro gradu tutkielmaa koskevat ohjeet ja lomakkeet:

Pro gradun -arviointi

Ohjaajan ja tarkastajan arvioinnin jälkeen pro gradu -tutkielman hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja tutkielma siirtyy Laturista yliopiston arkistoon sekä saataville e-gradutyöasemille kirjaston tiloihin. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyöhön liittyy kirjallinen kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Ks. oman opinto-oppaasi mukainen kypsyysnäytteen opintojaksokuvaus WebOodissa.

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019