Terveystieteiden maisterin tutkinto, Hoitotiede

Hoitotieteen koulutusohjelmassa suoritetaan ensin terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) 180 opintopistettä, jonka jälkeen terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) 120 opintopistettä. TtM-tutkinnon pääaineena on hoitotiede.

TtM-tutkinto koostuu seuraavista juonteista: Terveystieteiden juonne, Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

Hoitotieteen tieteenalaohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kainsainvälisellä tasolla. Valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä.

Hoitotieteen tieteenalaohjelma antaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiuksia toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskelu on tiivistä ja pitkäjänteistä työskentelyä yhteistyössä opiskelijaryhmän ja opettajien kanssa. Opiskelu pyritään toteuttamaan tutkimusryhmissä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, joka laaditaan yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa tutkimusprojektin johtajan kanssa. Oppimista tuetaan monipuolisilla opetusmenetelmillä.

Oppiaineen pääedustaja on professori Helvi Kyngäs.

Lisätietoja:
Lääketieteellinen tiedekunta, tohtorikoulutettava Kristina Mikkonen, puh. 0294485617, s-posti: kristina.mikkonen@oulu.fi

Hoitotieteen tieteenalaohjelma

Opintojen rakennekaavio 2015-2016

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016