Sotilasterveydenhuolto

Sotilasterveydenhuollon päämääränä on sotilaiden palvelusturvallisuuden edistäminen lääketieteen ja terveydenhuollon keinoin. Sotilasterveydenhuollon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu palveluskelpoisuusarvioinnin arviointi ja kehittäminen sekä kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksia tekevän terveyskeskusten henkilöstön kouluttaminen.

Sotilasterveydenhuollon opetuksessa painopiste on varusmiesten ennakkoterveystarkastukseen kuuluvan palveluskelpoisuusarvioinnin kouluttamisessa. Kuormittavissa oloissa toimimisen lääketieteellisiä näkökohtia tuodaan opetuksessa esiin niillä alueilla, jotka ovat yhteisiä siviiliterveydenhuollon kanssa, esimerkiksi sukeltamisen, lentomatkustamisen ja vuoristossa oleskelun ongelmat eri sairauksissa sekä kuumassa tai kylmässä tapahtuvan fyysisen rasituksen lääketieteelliset turvallisuusnäkökohdat.

Oppialan pääedustaja on professori, LT Matti Mäntysaari.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016