Yleislääketiede

Yleislääketiede tutkii sairauksien ja tautien sekä niitä määräävien tekijöiden esiintyvyyttä sekä kehittää ja arvioi perusterveydenhuollon tutkimus- ja hoitotapoja. Yleislääketieteen tavoitteena on terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy, niiden varhainen toteaminen ja hoito.

Yleislääketiede on akateeminen oppiala, jolla on oma koulutussisältönsä, tutkimuksensa, näyttöön perustuva tietopohjansa ja kliininen toimintansa. Kliinisenä erikoisalana yleislääketiede on suuntautunut perusterveydenhuoltoon.

Oppialan pääedustaja on professori, LKT Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016