Opiskelu

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä on vuorovaikutteista ja monimenetelmäistä työskentelyä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.  Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, joka laaditaan opiskelujen aloitusvaiheessa ja sitä päivitetään aina tarvittaessa opintojen edetessä. Opintosuunnitelman runkona on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma. Opintojen ohjaukseen osallistuvat muun muassa pienryhmäohjaajat, omaopettaja sekä tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteen henkilöstö.

Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata ja syventää osaamistaan. Ne voivat olla esim. Oulun yliopiston tiedekuntien tarjoamia sivuaineopintoja. Koulutus antaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä.

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019