Pro gradu -tutkielman eteneminen

Pro gradu -tutkielman eteneminen

Opiskelija osallistuu prosessin aikana tutkielmaa tukeviin opintoihin ja työryhmiin sekä työskentelee itsenäisesti ohjauksen mukaan.

Kuka? Mitä?  

Opiskelija

On suorittanut vaadittavat edeltävät opinnot (opinto-opas).

 

Oppiaineiden vastuuhenkilöt, opiskelija

Aiheen valinta: Hankeinfo tutkimusyksikön hankkeista.

Keskustelu vastuuhenkilöiden ja tutkijoiden kanssa, ideapaperin

laatiminen.

 

Opiskelija

 

 

 

lmoittautuminen opinnäytetyön tekijäksi Weboodissa

Hoitotiede ja terveystieteiden opettaja:

353225S Pro gradu – tutkielma ja tutkielmaseminaari.

Terveyshallintotiede:

353204S + 353234S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen

synteesi, 353206S Pro gradu -tutkielma.

 

 

Tutkinto-ohjelman vastaava

Opinnäytetyön ohjaajan nimeäminen ideapaperin pohjalta

(ohjaajan nimeämislomake).

 

Ohjaaja + opiskelija

Ohjaussopimuksen ja ohjaussuunnitelman laatiminen

(yliopiston yhteinen sopimuslomake ja ohjausmallipohja tulossa).

 

Opintoasiainsihteeri

Tiedonkeräys opinnäytetöiden tekijöistä ja ohjaajista.

 

Opiskelija

Opinnäytetyön rajaus.

Tutkimussuunnitelman laatiminen (kirjallisen työn ohjeet).

 
Ohjaaja Kommentoi ja hyväksyy tutkimussuunnitelman.  
Opiskelija, graduryhmä, ohjaaja

Opinnäytetyön ohjaus (yksilö-/pienryhmäohjaus ja tutkielmaseminaarit).

Opinnäytetyön raportointi (kirjallisen työn ohjeet).

 
Ohjaaja

Opinnäytetyön hyväksyminen arviointiin ja tarkastajien nimeäminen (lomake).

 
Opiskelija

Palauttaminen arvioitavaksi Laturiin,  e-gradu (ohje).

Artikkeligradua koskeva erillinen ohje.

 

 

Opiskelija

353205S Kirjallinen kypsyyskoe, mikäli ei ole kirjoitettu kandidaatin tutkielman

yhteydessä. Ilmoittautuminen Oodissa.

 
Arvioijat

Opinnäytetyön arviointi (arviointikriteerit ja -lomake) kuukauden kuluessa

opinnäytetyön palauttamisesta (Koulutuksen johtosääntö 20§).

 

Tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilö,

koulutusdekaani

Opinnäytetyön hyväksyminen.  

Opintoasiainsihteeri

Opintosuorituksen kirjaaminen Oodiin viimeistään 14 päivää ennen

valmistumispäivää.

 
Opiskelija

Opintojen tarkistaminen opintoasiainsihteerin/-suunnittelijan kanssa.

Valmistumisvaiheen ohjeet ja tutkintotodistuksen hakeminen (ks. ohje).

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.1.2019