Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen -tutkimusohjelma

Tutkimusohjelmassa arvioidaan erilaisten tuki- ja ohjaus interventioiden vaikuttavuutta pitkäaikaisesti sairaiden ja ylipainoisten/lihavien hoitoon/terveellisiin elintapoihin sitoutumiseen, ohjauksen laatuun ja terveyteen sekä toimintakykyyn.

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

prof. Helvi Kyngäs helvi.kyngas (at) oulu.fi

Tutkimusaiheita ovat myös:

  • Hoitoon sitoutumista ja ohjauksen laatua selittävät tekijät

  • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen

  • Omahoitoon sitoutumisinterventioiden vaikuttavuuden arviointi hoitoon sitoutumiseen, ohjauksen laatuun, terveyteen ja toimintakykyyn

Yhteistyötahot ja rahoitus:

Oulun yliopistollinen sairaala ja ERVA alue, Turun yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, Helsingin yliopisto, yleislääketieteen laitos. Tutkimusta rahoittavat VTR, MRC ja eri säätiöt

Käynnissä olevia hankkeita:

  • Tekonivelleikkauspotilaiden ohjauksen vaikutus omahoitoon sitoutumiseen ja toimintakykyyn

  • Näkövammaisten kuntoutuksen vaikuttavuus kotona selviytymiseen ja toimintakykyyn

  • Palveluohjausmallin vaikuttavuus terveyspalvelujen suurkäyttäjien hoitoon sitoutumiseen, terveyteen ja palvelujen käyttämiseen

  • Pitkäaikaisesti sairaiden hoitoon sitoutumisen edistäminen erilaisten tuki- ja ohjausinterventioiden avulla

  • Perinnöllistä sairautta kantavien henkilöiden perinnöllisyysneuvonnan laatu 

  • Nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen

  • Ikäjohtamismallin vaikutus työhyvinvointiin

Viimeksi päivitetty: 21.1.2019