Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat -tutkimusohjelma

Tutkimusohjelmassa kuvataan ja arvioidaan terveysvalmennuksen/ ohjauksen laatua, vaikuttavuutta terveellisiin elintapoihin (ml. viihdeteknologia) ja yhteyksiä omahoitoon erityisesti nuorilla ja aikuisilla.

Tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä ihmisten arkeen että asiakaslähtöiseen etä- ja omahoitoon.  

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

prof. Maria Kääriäinen maria.kaariainen (at) oulu.fi

Tutkimusaiheita ovat:

  • Terveysvalmennuksen/ohjauksen laatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät
  • Terveellisiä elintapoja ja omahoitoa edistävien ohjausinterventioiden (esim. sosiaalinen media, puhelin-, ryhmä-, verkko-, preohjaus) vaikuttavuus
  • Viihdeteknologioiden käytön ja terveysvalmennuksen/ohjauksen yhteydet nuorilla ja vanhemmilla
  • Elintapojen profilointi ja vaikuttavan hyvinvointivalmennuksen kehittäminen nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tutkimushankkeessa käytetään menetelminä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia (sisältäen metasynteesin tai meta-analyysin), poikkileikkaus-, seuranta- ja interventiotutkimuksia sekä laadullista tutkimusta.

Hankkeessa käytetään mm. Ohjauksen laatu –mittaria, jolla voidaan arvioida asiakkaan ja ammattilaisen välisen ohjauksen onnistumista. Mittaria voi käyttää asiakkaat, omaiset tai terveydenhuollon ammattilaiset. Elintapoja arvioidaan kyselyin ja objektiivisin mittauksin.

Yhteistyötahot:

PPSHP ja ERVA -alue, OAMK, Oulun kaupunki, LIKES ja Polar Electro, Catholic University of Louvain, Belgium, the Federal University of Rio de Janeiro, Brazil

 

Viimeksi päivitetty: 17.11.2017