Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen -tutkimusohjelma

Tutkimusohjelmassa kuvataan terveysalan opettajien, opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan osaamista ja selitetään siihen yhteydessä olevia tekijöitä.

Tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa terveysalan perus- ja täydennyskoulutukseen sekä kliinisessä hoitotyössä tapahtuvaan opiskelijoiden ohjaamiseen ja moniammatilliseen toimintaan.  

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

Prof. Maria Kääriäinen maria.kaariainen (at) oulu.fi

Tutkimusaiheita ovat:

  • Opiskelijaohjausosaaminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät (esim. oppiminen monialaisessa harjoittelussa, monikulttuuristen opiskelijoiden harjoittelussa, haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet)
  • Terveysalan opiskelijoiden, opettajien ja hoitohenkilökunnan potilasohjausosaaminen
  • Koulutusinterventioiden (esim. ubiikki, verkko-opetus) vaikuttavuus osaamiseen

Hankkeessa käytetään mm. Opiskelijaohjausosaaminen ja -käytännöt –mittaria, jolla voidaan arvioida terveysalan opiskelijoiden ja mentoreiden välisessä ohjauksessa tarvittavaa osaamista ja käytäntöjä. Lisäksi käytetään kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksen arviointiin kehitettyä mittaria.

Tutkimushankkeessa käytetään menetelminä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia (sisältäen metasynteesin tai meta-analyysin), poikkileikkaus- ja interventiotutkimuksia sekä laadullista tutkimusta.

Yhteistyötahot: 

PPSHP, HUS, OAMK, Lapin amk, Kajaanin amk, Centria amk, Metropolia amk, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Lithuanian University of Health Sciences

Viimeksi päivitetty: 21.3.2017