Terveyshallintotieteen tutkimusohjelma

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Tavoitteena on kuvailla, analysoida, kartoittaa, lisätä ymmärrystä ja arvioida uudistuvaa sosiaali- ja terveysalan johtamista. Tutkimus kohdentuu kehittämistyöhön, muutosprosesseihin ja projekteihin sosiaali- ja terveysalalla etenkin organisaatio- ja työyksikkötasolla.

Kiinnostuksen kohteena ovat etenkin:

 • Rakenteet ja prosessit uudistuvassa sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
 • Muutos sosiaali- ja terveysalalla
 • Tehokkuus sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä ja alan johtamisessa
 • Johtajien, asiantuntijoiden ja työntekijöiden työ muuttuvassa sotessa etenkin kehittämistyön ja projektien näkökulmasta

Vastuullinen johtaja:

Dosentti Marjo Suhonen (marjo.suhonen(at)oulu.fi)

 

Palvelujärjestelmän ja johtamisen tutkimus terveysalalla

Tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja johtamisesta tieteelliseen keskusteluun ja työelämän tarpeisiin.

Kiinnostuksen kohteena ovat:

 • Palvelujärjestelmän tutkimus sosiaali- ja terveysalalla
 • Palvelujen integraatio ja yhteistoiminta
 • Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat
 • Asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus palveluissa
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Työhyvinvointiin liittyvä tutkimus sosiaali- ja terveysalalla
 • Osaamisen johtaminen uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen

Vastuullinen johtaja ja lisätietoja:

Dosentti, yliopistonlehtori Outi Kanste

outi.kanste(at)oulu.fi

+358 50 433 1988

 

Viimeksi päivitetty: 25.3.2019