Tekonivelleikkauspotilaiden ohjauksen vaikutus omahoitoon sitoutumiseen ja toimintakykyyn

Tutkimusryhmä: yliopistonlehtori, Pirjo Kaakinen TtT, Helvi Kyngäs THT professori, Maria Kääriäinen TtT, PPSHP; Merja Fordell TtM, tulosalueen ylihoitaja, Merja Meriläinen TtT, tutkimusylihoitaja, Pauliina Putila TtM, osastonhoitaja, Tiina-Mari Murtovaara TtM (väitöskirjatutkija), Antti-Jussi Haapala (pro gradu tutkielma)

Tutkimuksen kesto: 2014-2019

Tutkimushankkeen kuvaus: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millainen vaikutus potilasohjauksella on tekonivelleikkauspotilaan omahoitoon sitoutumiseen ja toimintakykyyn.  Tutkimuksessa verrataan yksilöohjauksen (nykyinen toimintatapa) ja ryhmäohjauksen vaikutusta.  Lisäksi tutkitaan potilasohjauksen laatua ja omahoitoon sitoutumista selittäviä tekijöitä sekä peruttujen tekonivelleikkausten syitä.  

Lisätietoja: pirjo.kaakinen at oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.1.2019