•Turvallisuuden tunne kotona -digitaalinen palvelukanava muistisairaiden tukena

Tausta

Suomessa sosiaali- ja terveyspolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää ikääntyvien henkilöiden turvallisen ja esteettömän kotona asumisen mahdollisuuksia. Muistisairaiden henkilöiden kotona asumisen onnistuminen edellyttää kotiin annettavien palvelujen ja tukimuotojen monipuolistamista. Teknologian avulla voidaan luoda esteetön ja turvallisuuden tunnetta lisäävä ympäristö, tukea sairastuneen toimintakykyä arjessa, helpottaa läheisten omaishoivavastuuta ja pidentää muistisairaan kotona asumista.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on lisätä kotona asuvan muistisairaan kokemaa turvallisuuden tunnetta, omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä digitaalisen palvelukanavan avulla. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen palvelu-kanava mahdollistaa räätälöitävän valikoiman eri valmistajien digitaalisia tuotteita sekä palveluita asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelukanava suunnitellaan tukemaan muistisairaan ja hänen läheistensä turvallisuuden tunnetta ja arjen sujumista kotona. Lisäksi projektissa kehitetään muistisairaan yksilöllisiä tarpeita tunnistava ja profiloiva mittaristo koetun turvallisuuden ja arjen hallinnan arvioimiseen.

Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavan muistisairauden omaavien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Palvelukanavaan integroidaan mukaan myös vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Projektikokonaisuus toteutetaan kahden tutkimuslaitoksen rinnakkaisena projektina. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.

Yhteistyössä

Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Tampereen kaupunki, Anvia IT-palvelut Oy, Codemenders Oy, Emtele Oy, Everon Oy, Evondos Oy, Insta Care Oy, NHG Research, 9Solutions, Vivago Oy, Oulun seudun muistiyhdistys

Rahoitus

Projektin rahoittaa Innovaatiorahoituskeskus TEKES ja EU:n Euroopan aluekehitysrahasto. Projekti liittyy INKA – Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaan ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -ohjelmaan.

Lisätietoja:

Lisätietoa: Satu Elo tai tutkijatohtori Hanna-Mari Pesonen

Viimeksi päivitetty: 21.3.2017